Finančné sprostredkovanie

Finančné sprostredkovanie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dana Kravecová. Přečtěte si s námi knihu Finančné sprostredkovanie na newdawn.it

Newdawn.it Finančné sprostredkovanie Image
Publikácia ponúka ucelený pohľad na právnu úpravu finančného sprostredkovania. Podrobne rozoberá znenie zákona o finančnom sprostredkovaní a tiež nadväzné právne predpisy upravujúce podnikanie v tejto oblasti. Vysvetľuje obsah finančného sprostredkovania a jeho osobitne regulovaný rozsah, ako aj kategórie finančných agentov vrátane rozdielov medzi nimi. Dozviete sa, aký typ oprávnenia sa vyžaduje v závislosti od spôsobu vykonávania finančného sprostredkovania a aké sú podmienky jeho získania. Zaoberáme sa tiež registrom finančných agentov a finančných poradcov vrátane zápisu a výmazu z neho. Rozsiahla časť publikácie rozoberá podmienky a pravidlá vykonávania finančného sprostredkovania, dohľad nad ich dodržiavaním a sankcie za porušenie požiadaviek zákona. Súčasťou je opis zákonných požiadaviek na spoluprácu medzi samostatnými a podriadenými finančními agentami. Nájdete tu tiež prehľad všetkých informačných povinností finančných agentov, či už voči klientom alebo voči Národnej banke Slovenska.Publikácia je napísaná formou príručky, pričom každá z jej častí obsahuje odkaz na zákonné ustanovenia, ktoré vysvetľuje. S právnou úpravou finančného sprostredkovania sa preto možno oboznamovať buď ucelene, alebo sa zamerať len na niektorú z jej častí.

AUTOR: Dana Kravecová

VELIKOST SOUBORU: 10,89 MB

ISBN: 9788089635252

NÁZEV SOUBORU: Finančné sprostredkovanie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na ...

Naša spoločnosť ALEASE s.r.o., vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Amico Finance a. s. so sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 48 113 671, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo - Portál ...

Pri provízií za sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby, ktoré podnikateľ fakturuje inej osobe ako podnikateľovi, je miesto, ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pelíškov - Vybarvuj, čti si, nalepuj.pdf

Kladivo na čaroděje 7: Síť přízraků.pdf

Bohatství naší země.pdf

Nechcem byť veľký.pdf

A žiť budeš ďalej.pdf

Nosorožec.pdf

Pletené doplňky od hlavy k patě.pdf

Banky.pdf

Vábivé horizonty.pdf

Trpasličí králik.pdf

Didaktika pro vysokoškolské učitele.pdf

Meč pravdy 3: Krvavá církev.pdf

Čakrová léčba.pdf

Batéria.pdf

Běhání pro špičkový výkon.pdf

Země Afrického rohu.pdf