Čítanka 2 pro ZŠ učebnice

Čítanka 2 pro ZŠ učebnice je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kateřina Váňová. Přečtěte si s námi knihu Čítanka 2 pro ZŠ učebnice na newdawn.it

Newdawn.it Čítanka 2 pro ZŠ učebnice Image
Čítanka obsahuje 36 lekcí, sdružených do 6 tematických oblastí, jež se volně vážou k tematickým oblastem prvouky. Každá tematická oblast je členěna do dvou komplementárních okruhů o třech lekcích: domov x cizina, zdraví x nemoc apod. Čítanka nepředstavuje pouze výběr vhodných textů, současně s texty nabízí i doplňující otázky, úkoly pro zamyšlení a zajímavé informace, ještě podrobněji se s texty pracuje v pracovních sešitech. Hlavním cílem autorů je probouzet u žáků zájem o texty, zvláště o krásnou, ale i věcnou literaturu, přiměřenou jejich věku. Čítanka také rozvíjí u žáků techniku hlasitého a tichého čtení a dovednost číst s porozuměním, tj. nacházet v textech potřebné informace, interpretovat sdělení, popřípadě texty a jejich sdělení hodnotit. Na porozumění, interpretaci a hodnocení je zaměřena značná část navazujících úkolů a cvičení. Sekundárně přispívá čítanka ke komplexní výchově, resp. k rozvíjení jiných než komunikačních kompetencí žáka. Význačný je zejména příspěvek čítanky k výchově environmentální, občanské, informační a mediální. Mediální tematice jsou věnovány samostatné kapitoly, zřetel k médiím je však přítomen i v kapitolách dalších, průběžně v celé knize.

AUTOR: Kateřina Váňová

VELIKOST SOUBORU: 6,76 MB

ISBN: 9788072387229

NÁZEV SOUBORU: Čítanka 2 pro ZŠ učebnice.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Čítanka 2 pro ZŠ učebnice - Váňová Kateřina, Šebesta Karel ...

Čítanka 2 pro ZŠ učebnice. Karel Šebesta, Kateřina Váňová. Čítanka obsahuje 36 lekcí, sdružených do 6 tematických oblastí, jež se volně vážou k tematickým oblastem prvouky.

Čítanka 2 pro ZŠ - učebnice, brož. - Lucie Hlavatá ...

Základy angličtiny 4. díl učebnice pro 2.st.ZŠ prakt... - 10 %. Učebnice pro 2.st.ZŠ praktické. 95,00 Kč 85,50 Kč do košíku skladem 1 kus SEVT kód 12838305; Štastné dítě - 10 %. 345,00 Kč 309,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód K1503005; Písanka pro 1. ročník ZŠ a ZŠ praktické - 4 sešity. Soubor 4 sešitů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč.pdf

Měsíční prach.pdf

Nesvatá trojice.pdf

Nemohúcnosť.pdf

Poviedka 2015.pdf

Ottův slovník naučný - 18.pdf

Kapitoly z dějin designu.pdf

Česko-albánský slovník a konverzace.pdf

Tady Hitler.pdf

Atlas brouků.pdf

Než jsem tě poznala.pdf

Co se děje v noci.pdf

Láska s nami zatočí.pdf

Dejiny umenia 6.pdf

Armáda temnoty a smrti.pdf

Ponožky pletené na kroužku.pdf

Nikomu ani slovo.pdf

Václav Klaus – Zápisky z nových cest.pdf

Němečtí horští myslivci ve druhé světové válce.pdf