Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo

Trávit čas knihou Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo Image
Kniha dvoch historikov Dr. Michala Štefanského a Dr. Slavomíra Micháleka vznikala počas niekoľkých rokov. Autori v nej využili svoje dlhoročné výskumy z obdobia studenej vojny, československo-amerických a československo -sovietskych vzťahov a iných kľúčových dobových otázok, ako aj publikované práce o predmetnom období. Monografiu koncipovali ako spojenie historickej analýzy politiky veľmocí s kontextuálnym dopadom na Československo a jeho miesto v rámci sovietskeho bloku. Takáto netradičná historická optika, tak povediac pohľadom „z vonku“ na domáce pomery, navyše z pera slovenských historikov, je v slovenskej historiografii výnimočná, a, treba povedať, že z hľadiska oboch autorov aj profesionálne odvážna. Neskromne sa však nazdávajú, že ich práca, opierajúca sa o obsiahly pramenný materiál slovenskej, českej, americkej a ruskej proveniencie, prinesie plnší pohľad, ktorý poznanie studenej vojny, tvoriacej základný vzorec svetových, európskych i česko-slovenských dejín druhej polovice dvadsiateho storočia, nesporne obohatí.

AUTOR: Slavomír Michálek

VELIKOST SOUBORU: 9,53 MB

ISBN: 9788022414494

NÁZEV SOUBORU: Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

PPT Studená vojna

Tituly od Slavomír Michálek na Martinus.sk. Skvelý zákaznícky servis, knihomoľské akcie a zľavy. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Za studenú vojnu sme draho zaplatili - Komentáre SME

Udalosti rokov 1946 - 1954 mapuje na troch vzájomne prepojených úrovniach - na úrovni svetovej bipolarity, čs. povojnového vývoja a vplyvov na Slovensko; na jeho poli tickú, hospodársku a ideologickú oblasť. Rozoberá konkrétne aspekty militarizácie studenej vojny, nebezpečenstvá vojnovej konfrontácie v období berlínskej ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Nauč se kreslit tvary.pdf

Tichorád.pdf

Na samotu sa nezomiera. Len to občas bolí. Kurevsky..pdf

Labutí zámek.pdf

Šumavou vrcholy i údolími / Durch Berg und Tal Böhmerwald.pdf

Rádce milovníka zeleného čaje.pdf

Anglicko-český pedagogický slovník.pdf

Technologie a zpracování kovových materiálů.pdf

Retrívři.pdf

Dech absolutna.pdf

Dezerty jedna báseň.pdf

Midwichské kukačky.pdf

Ve stínu hvězd.pdf

Sedmdesetkrát Zlatá přilba.pdf

5P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov.pdf