Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký slovník

Hledáte knihu Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký slovník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký slovník Image
Zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník. Ide o úplne pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti naozaj používajú.Pri práci na nemeckej časti slovníka sme vychádzali z najnovších nemeckých výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako sú Duden, Langenscheidt, Bertelsmann, Pons, množstva špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, a v neposlednom rade aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu.Namiesto mnohých, dnes už nepoužívaných či zastaraných výrazov Vám náš slovník ponúka aktuálne pojmy a termíny zo súčasnosti, napr. der Bakken, der Backslash, der CD-Brenner, goutieren, evaluieren, die Fruchtblase, das Splitting, der Sprengstoffanschlag a stovky ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete.Slovenská časť je založená na vlastnom slovníku slovenčiny, ktorý neustále aktualizujeme a rozširujeme.Obsahuje súčasnú, frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny, odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.Okrem písaného jazyka sme sa snažili vystihnúť aj bežne používaný hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových, či dokonca vulgárnych výrazov.Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi, vrátane korpusov, či kontrolovať obsahovú a formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Napriek tomu, že na tvorbe slovníka sa podieľalo vyše desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a dodržiavajú rovnakú štruktúru.Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 6,40 MB

ISBN: 8089323081

NÁZEV SOUBORU: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký slovník.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník - Táňa ...

Lingea Veľký slovník nemecko-slovenský slovensko-nemecký Literatura pro výuku jazyka Nový veľký slovník súčasnej nemčiny z produkcie autorkého kolektívu Lingea.

Veľký slovník nemecko-slovenský slovensko-nemecký — Kniha.cz

Kniha: Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník Autor: Táňa Balcová Slovník je vítanou jazykovou pomôckou pri prekladoch z modernej nemčiny.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dom plný zvieratiek.pdf

Jak likvidovat plísně.pdf

Film.pdf

Očkovanie.pdf

Globální energetický problém a hospodářská politika.pdf

Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy).pdf

Německé kanony a moždíře.pdf

Nenapodobiteľný Michal Dočolomanský.pdf

Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu. I, II, III.pdf

Veselí piráti.pdf

Chraň nás od zlého.pdf

Praxe přímé stezky 2.pdf

Média a rychlost.pdf

Rodina Pracovní sešit 4.pdf

Tajemství Karla Kryla.pdf

Egypťan Sinuhe.pdf