Komunální volby v České republice v roce 2002

Trávit čas knihou Komunální volby v České republice v roce 2002! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Komunální volby v České republice v roce 2002 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Komunální volby v České republice v roce 2002 Image
Komunální politika patří k snad nejvíce opomíjeným tématům politické vědy v českých zemích. Její významný aspekt představují volby, jakožto legitimační okamžik politické reprezentace dané obce.Při analýze voleb docházíme k zajímavým otázkám: Co znamená fenomén "nezávislosti" ovládající značnou část nejen české komunální sféry? Je to naděje do budoucna představující kýženou vizi rozhodování "odborného" a nikoli "politického"? Nebo střet dvou "nezávislých" kandidátních listin, představujících reprezentaci divadelních ochotníků a fotbalistů, je leckdy mnohem tvrdší než střet místních organizací ODS a KSČM?Při vědomí obtížnosti zodpovězení uvedených otázek se autoři jednotlivých příspěvků pokusili analyzovat komunální volby v ČR, které proběhly 1. a 2. listopadu 2002.Nejprve je v krátké studii představen vývoj komunálního volebního práva v českých zemích. V další kapitole je čtenář uveden do problematiky současného obecního zřízení. Třetí kapitola se rozsáhle zabývá čtyřmi předchozími komunálními volebními akty. Nejrozsáhlejší příspěvek je věnován celkovým volebním výsledkům komunálních voleb v roce 2002. Následuje blok tří případových studií - Štramberk, Nový Jičín a Brno. V závěrečné kapitole jsou předloženy výsledky práce v oblasti mapování povolebních (radničních) koalic v obcích s rozšířenou působností.

AUTOR: Stanislav Balík

VELIKOST SOUBORU: 6,99 MB

ISBN: 8021032111

NÁZEV SOUBORU: Komunální volby v České republice v roce 2002.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

Komunální volby v České republice v roce 2002 - Stanislav ...

Volby v Česku jsou založeny na zásadách všeobecnosti, tajnosti a rovnosti hlasů. Přímo se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí a obvodů ve městech, kde městské části nebo obvody existují), do Senátu a do Poslanecké sněmovny. ...

Stanislav Balík (ed.): Komunální volby v České republice v ...

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 3/2019, o poplatku za komunální odpad, nárok na osvobození od poplatku zaniká.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Melmoth.pdf

Encyklopedie vad nemovitostí.pdf

Doma je všude.pdf

Červenkastá sliepočka.pdf

Odomknutá duša.pdf

Patnáctiletý kapitán.pdf

Ketodieta.pdf

Reprodukce.pdf

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve.pdf

Oděv a zbroj vojáka ve středověku.pdf

Pověsti o čertech a jiných strašidlech.pdf

Vichr smrti.pdf