Náuka o materiáli

Hledáte knihu Náuka o materiáli? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Igor Berta? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Náuka o materiáli Image
Cieľom inžinierskej práce je zhmotnenie myšlienky, ideového návrhu do konečnej podoby reálneho a funkčného výrobku, stroja, či zariadenia. Tímy pracovníkov s bakalárskym a vyšším univerzitným vzdelaním využívajúc teoretické poznatky exaktných prírodovedných odborov neustále tvoria nové dokonalejšie, kvalitnejšie stroje a zariadenia. Na dlhej púti od predbežnej konštrukčnej prípravy až po hotový výrobok stoja ako míľniky pri ceste úvahy o materiáli budúceho výrobku. V histórii je dostatok príkladov, ako ľudstvo aj za cenu strát a nešťastí, od výbuchov parných kotlov na prvých lokomotívach, až po katastrofy kozmických lodí, bolo nútené hľadať a objavovať nové princípy a prístupy na hodnotenie vlastností materiálov. V tejto publikácií sme sa pokúsili vo forme praktických úloh doplnených teóriou zhrnúť poznatky o spôsoboch hodnotenia základných materiálových vlastností, s dôrazom na ich využitie v konštrukčnej praxi. Zo širokej plejády konštrukčných materiálov sme sa zamerali predovšetkým na hodnotenie ocelí a liatin. Brožúra je vhodná ako základná študijná literatúra na laboratórne cvičenia z predmetu Náuka o materiáli. Teoretickými poznatkami priamo nadväzuje na učebnicu Náuka o materiáli autorov: Vojtech Pulc -Viliam Hrnčiar - Ernest Gondár a na odprednášané učivo v rovnomennom predmete. Cieľom cvičení je oboznámiť poslucháčov s teóriou merania, vykonať praktickú skúšku, experiment a správne vyhodnotiť, interpretovať dosiahnuté výsledky vo forme záznamu z merania, technickej správy.Referáty môžu poslucháči vypracovávať na počítači, ale s dôsledným autorizovaním individuálneho zadania, s vlastným spracovaním a vyhodnotením danej úlohy. Podrobnosti o grafickej úprave a obsahovej náplni sa študenti dozvedia na úvodnom cvičení.Kapitolu 1 spracoval Ing. Igor Berta, kapitolu 2 Ing. Alena Brusilová, PhD., kapitolu 3.2 až 3.4 Ing. Zuzana Gábrišová a kapitoly 3.1 a 4 Ing. Pavol Švec, PhD. Hoci tieto návody na cvičenia nie sú ucelenou učebnicou metód skúmania vlastností ocelí a liatin, veríme, že sa stanú zdrojom informácií a hodnotnou pomôckou na absolvovanie cvičení Náuka o materiáli.

AUTOR: Igor Berta

VELIKOST SOUBORU: 6,29 MB

ISBN: 9788022727457

NÁZEV SOUBORU: Náuka o materiáli.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

PDF NÁUKA O MATERIÁLI - Strojnícka fakulta

Náuka o materialoch. 1. Úvod. Stavba atómu, druh väzieb medzi atómami, atomárna stavba kovov. Kryštalické a amorfné látky, polykryštál, monokryštál.

Výukové materiály - 1. stupeň ZŠ

Náuka o materiáli II / Hlavní autor: Havalda, Andrej, 1930- Vydáno: (1991) Náuka o materiáli II / Hlavní autor: Till, Břetislav Vydáno: (1983) Náuka o materiáli / Hlavní autor: Skočovský, Petr ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Encyklopedie cibulovin.pdf

Danny, mistr světa.pdf

Sušenky pro psy.pdf

Všechno je definitivní.pdf

Na vlásku (leporelo).pdf

Příběhy Staré dámy.pdf

Milenec lady Chatterleyovej.pdf

Ako sa modliť / Modlitby (koženka).pdf

Jižní Pacifik - Ostrovy na konci světa.pdf

Výchova štěněte.pdf

Velká kuchařka - Ryby.pdf

Martianus Capella.pdf

Červená je přece fajn.pdf

Vzostup peňazí.pdf