Manažerské účetnictví pro strategické řízení

Hledáte knihu Manažerské účetnictví pro strategické řízení? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2003 a autorem je Libuše Šoljaková? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Manažerské účetnictví pro strategické řízení Image
Kniha se podrobně zaměřuje na možnosti využití manažerského účetnictví jako významného prvku strategického řízení firmy. Orientuje se na faktory ovlivňující strategickou výkonnost a tvorbu hodnot v podniku, sestavování strategických plánů a rozpočtů, strategické řízení po linii výkonů, řízení a analýzu ziskovosti zákazníků a odpovědnostní řízení, v jehož rámci analyzuje strategická hodnotová i věcná kritéria měření výkonnosti, motivace a hmotné zainteresovanosti příslušných útvarů.

AUTOR: Libuše Šoljaková

VELIKOST SOUBORU: 9,25 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: Manažerské účetnictví pro strategické řízení.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

Manažerské účetnictví pro strategické řízení - Šoljaková ...

2.3 Manažerské strategické rozhodování ve věku hyperkonkurence 37 2.4 Paradoxy strategického řízení 38 2.5 Řízení portfolia (portfoliový manažer) 40 2.6 Mentální modely ve strategickém myšlení manažerů 44 3 Teorie her pro strategické rozhodování 49 3.1 Teorie her a manažerské rozhodování 50

1. Předmět a metoda finančního, manažerského (nákladového ...

Cílem publikace je představit manažerské účetnictví jako otevřený systém založený na multikriteriálním přístupu k řízení a měření strategické pozice podniku, tzn. integrující finanční a věcné informace, interní informace a informace z externího prostředí, informace relevantní pro dlouhodobý i krátkodobý časový výhled.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Problém tří těles.pdf

Skotsko – zapomenutá monarchie.pdf

Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Cesta okolo sveta za 80 dní, Tajomný ostrov.pdf

Přeměněný les.pdf

Svatý Tomáš Akvinský.pdf

Slovensko: Historické mestá + DVD Banská Štiavnica - perla slovenských miest.pdf

Facility management v technické správě a údržbě budov.pdf

Trestní právo hmotné.pdf

Kniha rituálů.pdf

Dolomity (velký turistický průvodce).pdf

Dorotka z hor.pdf

Motocykly Jawa.pdf

Na ostří pera.pdf