Cesta zpátky

Trávit čas knihou Cesta zpátky! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Cesta zpátky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Cesta zpátky Image
Jak vypadá návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené? Co ovlivňuje jejich chování? S jakými se potýkají problémy a jak je řeší? Jak se dívají na současnou rodinnou politiku v České republice?To jsou základní otázky předkládané publikace, která se zaměřuje právě na problematiku návratu českých žen na pracovní trh po rodičovské dovolené. Autorka zde rozpracovává jak makrosociální souvislosti problematiky jako jsou institucionální podmínky (rodinná politika a politika pracovního trhu), kulturní kontext a strukturální podmínky pracovního trhu, zejména postavení žen a žen s dětmi na trhu práce, tak i mikrosociální souvislosti, kam řadíme osobní preference žen v oblasti kombinace rodinného a pracovního života, mikroekonomické tlaky na domácnost a vliv lidského kapitálu žen. Druhou zásadní část publikace tvoří výsledky kvalitativního výzkumu, ve kterém sledujeme, jak jsou jednotlivé výše zmíněné vlivy vnímány samotnými ženami na individuální úrovni, a to právě v období tranzice z rodičovské dovolené na pracovní trh. Cílem bylo prozkoumat, jaký skutečný význam mají jednotlivé faktory pro průběh návratu českých žen na trh práce po rodičovské dovolené, přičemž zvláštní pozornost je věnována vlivu relevantních veřejných politik.

AUTOR: Helena Tomešová-Bartáková

VELIKOST SOUBORU: 8,18 MB

ISBN: 9788021050129

NÁZEV SOUBORU: Cesta zpátky.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Cesta zpátky - Erich Maria Remarque | KOSMAS.cz - vaše ...

Tahle Cesta zpátky je o německém týmu ve vybíjené, který se zrovna vrátil z evropského šampionátu domů, kde skončil na posledním místě. Proto je taky nikdo nevítá. Chlapci jsou tedy zákonitě naštvaní a jelikož tehdy ještě nebyl kariwurst, trýzeň dosahuje vrcholu rychleji než já při sexu.

Cesta zpátky - YouTube

Cesta zpátky je svědectvím o ztracené generaci, o lidech, kteří sice přežili válku, ale přesto jsou jejími oběťmi. Zdroj: Trixi, 12.03.2006 . Komentáře ­ ­ ­ ­ Související odkazy. Čtenářský deník-Cesta zpátky, Cesta zpátky (2), ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hraničářův učeň (Kniha devátá).pdf

Zlovestná jeseň.pdf

Spletité sítě.pdf

Nejkrásnější příběhy o psech.pdf

Autoškola - Nové testové otázky.pdf

Tři životy.pdf

Jan Neruda a Židé: Texty a kontexty.pdf

Děti a zahrada.pdf

Rozhodnutia vo veciach reklamy.pdf

Najlepšie kamarátky.pdf

Anglická konverzace.pdf

Zem, krajina, človek, mapa.pdf

Hitler osvobozuje Sudety.pdf

Papierové modely.pdf

Zapomnětlivý Punťa.pdf

Práce a Mzdy 5/2016.pdf

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.pdf

Plná Božia výzbroj.pdf

9 škorpiónov.pdf

Testy z talianskeho jazyka.pdf