Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti náhr. hodnoty

Trávit čas knihou Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti náhr. hodnoty! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti náhr. hodnoty a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti náhr. hodnoty Image
Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, a to jak u odborníků, tak u laické veřejnosti, není tomuto tématu přes jeho nepopiratelnou závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná samostatná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu.Právní stav publikace je k 1. 9. 2019.Publikace je logicky rozdělena do deseti částí, které na sebe postupně navazují, od obecného ke konkrétnímu. Výklad je doplněn o četné příklady z praxe a rovněž o judikaturu vztahující se k danému tématu.Poslední, desátou část publikace tvoří autorkou vypracované vzory:Usnesení o zajištění výnosu z trestné činnosti – usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řáduUsnesení o zajištění nástroje trestné činnosti – usnesení podle § 79aodst. 1 trestního řáduUsnesení o zajištění náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti – usnesení podle § 79g odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 79a odst. 1 trestního řáduUsnesení o zajištění náhradní hodnoty – movité věci nalezené během domovní prohlídky v 96hodinové lhůtě – usnesení podle § 79g odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 79a odst. 1 trestního řádu, ve spojení s § 79c odst. 5 trestního řáduUsnesení o změně důvodu zajištění – z důkazu na náhradní hodnotu – usnesení podle § 77b odst. 3 trestního řádu ve spojení s § 79g odst. 1 trestního řádu a s § 79a odst. 1 trestního řáduUsnesení o změně důvodu zajištění – z výnosu na nárok poškozeného na náhradu škody – usnesení podle § 77b odst. 3 trestního řádu ve spojení s § 47 odst. 1 trestního řáduUsnesení o zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného – usnesení podle § 47 trestního řáduUsnesení o zajištění výkonu peněžitého trestu – usnesení podle § 344a trestního řádu Usnesení o zajištění výkonu trestu propadnutí majetku – usnesení podle § 347 trestního řádu 3900Kniha je ideální studijní i praktickou pomůckou zejména pro právní čekatele u státních zastupitelství, justiční čekatele a advokátní koncipienty, ale i pro policejní orgány, státní zástupce a soudce a ostatní právnickou veřejnost. Je vhodná i pro studenty právnických fakult.

AUTOR: Petra Vítková

VELIKOST SOUBORU: 1,35 MB

ISBN: 9788075985514

NÁZEV SOUBORU: Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti náhr. hodnoty.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Trestní řád - Oddíl čtvrtý - Zajištění věcí důležitých pro ...

výnosy z trestné činnosti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu ČR

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné ...

Kniha Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty (Petra Vítková) - aj ďalšie knihy z práva nájdete na pravnickaliteratura.sk

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kruh (český jazyk).pdf

Piešťany 1:10 000.pdf

Malý atlas obvazových technik.pdf

Úžasný svět techniky U6.pdf

Úvod do sociologie.pdf

Dělostřelectvo.pdf

Velkolepá kniha o dinosaurech.pdf

Zdenka Braunerová.pdf

Divotvůrkyně Přeštická.pdf

Krejčí z Osvětimi.pdf

Neslavné konce mocných 2.pdf

Španielčina.pdf

Dlouho jsme se neviděli.pdf

Matematická analýza III..pdf