Kontrola léčiv I.

Hledáte knihu Kontrola léčiv I.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Jiří Klimeš? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Kontrola léčiv I. Image
První díl dvoudílného učebního textu určeného pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se věnuje především identifikaci léčiv. Značná pozornost je věnována důkazům léčiv pomocí fyzikálních konstant a fyzikálně chemických metod. Dále je představena problematika důkazů léčiv chemickými reakcemi, která je tříděna podle strukturálních typů léčiv, aby byl zřejmý vztah mezi strukturou léčiva a volbou příslušné identifikační reakce. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny nejběžnější lékové přípravky a krátce komentovány důkazy účinných látek.

AUTOR: Jiří Klimeš

VELIKOST SOUBORU: 3,37 MB

ISBN: 9788024616131

NÁZEV SOUBORU: Kontrola léčiv I..pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Kontrola jakosti a záruka kvality • Noventis s.r.o.

Výdeje, prodeje a přípravy léčiv. Do této oblasti spadá výdej Osvědčení o technickém a věcném vybavení a dále kontrola dodržování legislativních požadavků. Kontrolovanými subjekty jsou lékárny, prodejci vyhrazených léčiv, specializovaná pracoviště zdravotnických zařízení.

Kontrola léčiv I.

Mimořádné upozornění pro veterinární lékaře - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv upozorňuje veterinární lékaře na možný výskyt drobných bíložlutých částic, které se mohou vyskytovat ve vakcíně Nobivac L4, registrační číslo EU/2/12/143, číslo šarže A500A-A508A.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Rodinné domy 2006, projekty a realizace.pdf

Hrdinov sprievodca smrtiacimi drakmi.pdf

Cukety, patizony, tykve, zeleninové saláty.pdf

Magnus Chase a bohové Ásgardu: Thorovo kladivo.pdf

Modrá krev.pdf

Kde sú mačiatka?.pdf

Chorvatsko.pdf

Rok 1968.pdf

Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech.pdf

Slovensko - španielsky hovorník.pdf

Jak zvyšovat produktivitu týmu.pdf