Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení

Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Daniel Ševčovič. Přečtěte si s námi knihu Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení na newdawn.it

Newdawn.it Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení Image
Infekčné ochorenia sú súčasťou histórie ľudstva od nepamäti. Predstavujú nielen individuálny, ale aj verejnozdravotný problém. Vznik epidémie môže významne ovplyvniť chod spoločnosti a spôsobiť nemalé ekonomické náklady. Rozhodujúci význam v prevencii infekčných ochorení má očkovanie. Pozornosť sme upriamili na osýpky, vysoko nákazlivé ochorenie, epidémia ktorých predstavuje v súčasnosti najväčšiu hrozbu v krajinách EÚ. Pokúsili sme sa odhadnúť verejnozdravotný vplyv zmeny indikátorov očkovania (zaočkovanosti) na epidemiologickú situáciu prostredníctvom biomatematického a štatistického modelovania. Pri zostavovaní matematických a štatistických modelov sme vychádzali z dostupných epidemiologických a demografických údajov, ako aj z ekonomických údajov o priamych a nepriamych nákladoch na liečbu a očkovanie. Uvádzame základné i pokročilé matematické modely šírenia infekčných ochorení. Čitateľovi ponúkame úvod do problematiky modelovania, vysvetľujeme základné bilančné metódy, na základe ktorých sú tvorené jednotlivé matematické modely. Cieľom bolo aj vykonať zdravotno-ekonomickú analýzu stratégie očkovania s využitím epidemiologických údajov a výskumných metód a porovnať uvažované alternatívy Stratégie očkovania k referenčným alternatívam Stratégie neočkovania. Poukázali sme na spoločenské dôsledky zmeny epidemiologickej situácie, ktorá by vznikla ako odpoveď na zmeny v očkovacej stratégii. Výstupy matematicko-štatistického modelovania dokumentujú užitočnosť financovania očkovania proti osýpkam a opodstatnenosť udržania vysokého stupňa zaočkovanosti detskej a dospievajúcej populácie na regionálnej a subregionálnej úrovni. V závere knihy ponúkame modernú analýzu efektívnosti a prospešnosti vynaložených nákladov. Monografia je príspevkom k objektívnemu pohľadu na význam očkovania v prevencii šírenia infekčných ochorení pre odbornú ale aj laickú verejnosť.

AUTOR: Daniel Ševčovič

VELIKOST SOUBORU: 7,52 MB

ISBN: 9788082000026

NÁZEV SOUBORU: Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Výučba - uniba.sk

Vyberte si z knih od autora Henrieta Hudečková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

EPIBIOMAT - iam.fmph.uniba.sk

o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0096-12 pre projekt s názvom „Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním", ďalej len „Zmluva". II. Predmet dodatku

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Malování budoucnosti.pdf

Ivo Vodseďálek: Dílo 1949 - 1998.pdf

Kliatba čierneho anjela alebo Diablov testament.pdf

Sherlock.pdf

Chceš být `normální`, nebo šťastný?.pdf

Chlapec v pásikavom pyžame.pdf

Trombofilie.pdf

Tisíce planoucích sluncí.pdf

Obratník Kozoroha.pdf

Až přistane poslední ostrov.pdf

Láska a válka.pdf

a na stromech les.pdf

Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu.pdf

Dopisy Louise.pdf

Novelizovaný Živnostenský zákon.pdf

Kaizen - Osvědčená praxe českých a slovenských podniků.pdf

Veselý pejsek.pdf

Neil a já.pdf

Švédština - konverzace.pdf

Česko-anglický slovník hospodářský.pdf