Mzdy - balíček pre prax (CD-ROM)

Trávit čas knihou Mzdy - balíček pre prax (CD-ROM)! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Mzdy - balíček pre prax (CD-ROM) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Mzdy - balíček pre prax (CD-ROM) Image
CD-ROM Mzdy – balíček pre prax predstavuje súhrn užitočných upozornení, rád a formulárov, ktoré si vybrali samotní mzdoví pracovníci. Produkt tiež ponúka podklady viazané na denné činnosti v učtárni – tlačivá a vzory písomností. V každej spoločnosti potrebné interné predpisy, ktorými sa chránite pri zdôvodnení postupov Vašej práce.A. Poistné a dávkové vzťahy1. Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie z dohôd po novele ZSP od 1.1.20132. Zamestnanec na účely ZZP pri výkone práce na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti od 1.1.20133. Sadzba poistného a vymeriavací základ4. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie5. Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012• Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní realizácii zákazky• Tlačivo Príloha č. 1 k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok 2012• Tlačivo Príloha č.2 k potvrdeniu pre zamestnávateľa pre rok 2012B. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti1. Zmeny v uplatňovaná paušálnych výdavkov od roku 2013 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012•Zmeny oproti roku 2012•Ktorý zamestnávateľ a ktorý zamestnanec•Komu nemožno ročné zúčtovanie vykonať•Ktoré príjmy sa neberú do úvahy•Základné podmienky•Výpočet ročného zúčtovania•Tlačivá•Vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov na dani•Najčastejšie chyby pri výpočte ročného zúčtovania •Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti•Potvrdenie o príjmoch, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse•Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti C. Pracovné právo1. Komentár k novele Zákonníka práce účinnej od 1.1.20132. Rozdiely pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru3. Pracovný čas v pracovnom pomeru a pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru4. Minimálne mzdové nároky 20135. Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2013D. Cestovné náhrady• Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách v roku 2013• Náhrady za používanie súkromného vozidla na služobné účely v roku 2013• Sadzby náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2013E. Daňový kalendár 2013F. Vybrané právne predpisy z oblasti mzdového účtovníctva1. Zákonník práce2. Zákon o minimálnej mzde3. Zákon o nelegálnom zamestnávaní4. Zákon o inšpekcii práce5. Zákon o dani z príjmov6. Zákon o sociálnom poistení7. Zákon o zdravotnom poistení8. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN9. Zákon o rodičovskom príspevku

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 5,69 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: Mzdy - balíček pre prax (CD-ROM).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Balíčky preverí prax - Komentáre a glosy - Názory - Pravda.sk

Nemecko už oznámilo, že bude poskytovať štátne garancie pre malé firmy v neobmedzenej výške, pričom fiškálny balíček je najväčší od II. svetovej vojny. Fiškálny stimul v ťažko skúšanom Taliansku presiahne 50 percent HDP a v USA už dosahuje takmer 40 percent HDP a už je pripravovaný ďalší fiškálny balíček.

Mzdy a personalistika - Dashofer

Práce a Mzdy 9/2016 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Uplatňovanie súm životného minima od 1.7.2016, Ročné zúčtovanie poistného na ZP, Duálne vzdelávanie - vplyv na zamestnávateľa, Konkurečná činnosť zamestnanca, Zvyšovanie kvalifikácie, Formy skončenia pracovného pomeru, Nevyplatenie mzdy zamestnancovi, Pracovný poriadok, Kontrola z inšpektorátu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Měsíční kámen.pdf

Poznáváme dravce a sovy.pdf

Útok titánů 4.pdf

Po celý rok s Bohom 2.pdf

Školská brána otvorená.pdf

Športová diplomacia.pdf

Feng Šuej.pdf

Dora Bruderová.pdf

Pohádky bratří Grimmů.pdf

Podvodníci na Hradě.pdf

Móda.pdf

Matematické základy informatiky.pdf

100 najlepších slovenských vín 2008.pdf

Pohlazení pro duši.pdf

Dragon age: Ukradený trůn.pdf

Rodiče a sport dětí.pdf