Management

Trávit čas knihou Management! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Management a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Management Image
Publikace je určena: * manažerům, kterým poskytne detailní, vyčerpávající a systematicky uspořádané informace o tom, jak řídit a vést pracovníky * studentům na podnikatelských a obchodních fakultách, jako první takto obsahově i formálně zpracovaná česká učebnice. Dozvíte se: * co spadá pod pojem management * jaké existují teorie řízení a přístupy k řízení * že role každého jedince v organizaci je jedinečná a jak vytvářet harmonické vztahy mezi lidmi ve firmě * co je organizační kultura a jak řídit např. kulturní změny * jak má probíhat efektivní plánování, jaké jsou jeho zásady * proč by měla být organizační struktura optimální a jak toho dosáhnout * jaké slabiny kontrolních procesů se v praxi vyskytují nejčastěji a jak se jim vyhnout * které metody můžete využít při stanovování strategie organizace * jak řídit firmu marketingově, co vám prozradí tzv. vnitřní i vnější analýza * které činnosti zahrnuje finanční řízení * proč řízení lidských zdrojů patří k nejdůležitějším, jak hodnotit i rozvíjet pracovníky * jaké známe nástroje a metody řízení jakosti * že logistika ovlivňuje řadu dalších firemních činností, jak logistické procesy vyvážit * z jakých příčin vznikají v organizaci krize a jak je co nejúčelněji eliminovat * které taktiky, kroky i techniky se osvědčují při zavádění a řízení změn * jaké jsou klasické znaky špatně řízeného času, jak se vyhnout špatným návykům * jak efektivně komunikovat a vhodně motivovat * proč není na první pohled snadné připravit a provést prezentaci tak, aby co nejlépe splnila svůj účel * že delegování má svá pravidla a jak při něm správně postupovat * které typy koučování se nám nabízejí a pro jaké situace se nejlépe hodí * jak rozhodovat a řešit problémy, jaké techniky a styly můžeme kdy využít Kniha nabízí množství příkladů z českého a slovenského prostředí, v textu se setkáte s příběhy, které proběhly v domácích firmách, s lidmi, jež autoři potkali během své poradenské praxe. Publikace je pestře členěna, aby čtenář problematiku co nejlépe pochopil. Výklad jej seznámí s poznatky v oblasti, otázky se snaží aplikovat naučené vědomosti na problémy. Případové studie si již žádají, aby čtenář téma zvládl a byl schopen samostatně postupovat v reálných podmínkách. Otázky k případové studii jej navádějí při řešení případové studie a možné modely řešení nalezne potom na konci knihy. A navíc! Titul nabízí desítky interview s řediteli a manažery, kteří sdělují své vlastní a neocenitelné zkušenosti.

AUTOR: Oldřich Šuleř

VELIKOST SOUBORU: 6,79 MB

ISBN: 802510396X

NÁZEV SOUBORU: Management.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

Management — Wikipédia

Management (['mænɪdʒmənt]; lateinisch manus, „Hand" und lateinisch agere, „führen", „an der Hand führen") ist ein Anglizismus für jede zielgerichtete und nach ökonomischen Prinzipien ausgerichtete menschliche Handlungsweise der Leitung, Organisation und Planung in allen Lebensbereichen

Top Management Skills Employers Value With Examples

Management is a universal phenomenon. It is a very popular and widely used term. All organizations - business, political, cultural or social are involved in management because it is the management which helps and directs the various efforts towards a definite purpose.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Sokyně.pdf

Terapie esenciálními oleji pro vyvážení životní energie.pdf

Ako stopy v snehu.pdf

Kocouři z Poldovky.pdf

Vzpomínky mořem vonící.pdf

Odděleně spolu?.pdf

Tonda dobrodruh.pdf

Teachingbook No. 1: The 60's Pop Music.pdf

Aventura 2 (Učebnica a pracovný zošit).pdf

Mechanika a statika pro školu a praxi.pdf

Pred búrkou.pdf

Technologie v diabetologii.pdf

Kaderníčka.pdf