Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Hledáte knihu Nabývání vlastnictví originárním způsobem? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Bohuslav Petr? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Nabývání vlastnictví originárním způsobem Image
Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání vlastnického práva originárním způsobem. V úvodu autor rozebírá samotný pojem vlastnického práva a způsoby jeho nabývání. V dalších částech se zevrubně věnuje jednotlivým originárním způsobům nabývání vlastnictví, a to komplexně od nejstarších právních institutů. Postupně je tak podán výklad k nabytí vlastnického práva přivlastněním, nálezem, přírůstkem, vytvořením nové věci, zpracováním, smísením a vydržením a nechybí ani právotvorné rozhodnutí soudu nebo státního orgánu a nabývání vlastnického práva ze zákona. Stranou nezůstalo ani nabývání vlastnického práva od nevlastníka. Kromě historického exkurzu u jednotlivých institutů práce obsahuje rozbor platné právní úpravy, který konfrontuje i s návrhem nového občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena také na aktuální judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu.

AUTOR: Bohuslav Petr

VELIKOST SOUBORU: 8,15 MB

ISBN: 9788074003325

NÁZEV SOUBORU: Nabývání vlastnictví originárním způsobem.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

Nabývání vlastnictví originárním způsobem - Nakladatelství ...

Nabývání vlastnictví. ... Současně je zde stanoveno všeobecné omezení vlastnictví určitého majetku, který může být vlastněn jen zákonem stanovenými subjekty. ... To však neplatí v případě, kdy jeden z manželů tento podíl nabyl způsobem, zakládajícím jeho výlučné vlastnictví.

Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Nabytí vlastnického ...

Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem.Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Španělská obrázková konverzace.pdf

Vreckový Trestný zákon.pdf

Světová válka měn.pdf

Svět v ústech.pdf

Květiny světa.pdf

Zdraví pro ženu a dítě přírodními prostředky.pdf

Marvel: Kniha plná faktů.pdf

Žeravý hrob.pdf

Chorvatština - konverzace.pdf

Zdravie a klinika chorôb.pdf

Tajemná země Rondo: Čaroděj.pdf

Bubáci.pdf

Béla Bartók.pdf

Chemické názvosloví.pdf

Design/nábytek/interiéry.pdf

Fyzika I..pdf

33 základních dovedností pro obchodní jednání.pdf