Tuskulské rozhovory

Trávit čas knihou Tuskulské rozhovory! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Tuskulské rozhovory a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Tuskulské rozhovory Image
Politik a svetoznámy rečník pútavo a zrozumiteľne vykladá základy filozofie. Väčšmi než o taje všehomíra sa zaujíma o vnútro ľudskej duše, skúma strach, nesmrteľnosť, lásku i vášeň, hľadá a nachádza ideál v emočnej vyrovnanosti. S prehľadom usporadúva názory a vyberá si z nich najvhodnejšie; hoci sám vkladá menej, poskytuje Rimanom i moderným čitateľom vhľad do názorov epikurejcov, cynikov, no najmä stoikov. Mnohé z Cicerových a Cicerom prevzatých myšlienok nezostarli dodnes. Ako pred takmer dvetisíc rokmi nesené vznešeným, poetickým, obrazným a predsa presným a precíznym štýlom jedného z najuznávanejších majstrov latinského jazyka.

AUTOR: Marcus Tullius Cicero

VELIKOST SOUBORU: 3,63 MB

ISBN: 9788080613679

NÁZEV SOUBORU: Tuskulské rozhovory.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Tuskulské rozhovory - Marcus Tullius Cicero od 5,86 ...

Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti.

E-kniha: Tuskulské rozhovory - Marcus Tullius Cicero ...

Tuskulské rozhovory levně. cena od 105 Kč ✗ 230 Kč Rozhovory s textami | Viliam Marčok Rozhovory s textami | Kniha je výberom z autorových interpretačných esejí od 60. rokov až po súčasnosť. Marčokove prvolezecké čítania i konfrontácie s čítaním iných nás presviedčajú, že si nevystačíme s jedným spôsobom ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Duch odchází.pdf

Granátníci.pdf

Sociálna práca so staršími ľuďmi.pdf

A písal prstom do piesku.pdf

Consider Phlebas.pdf

Hudba.pdf

Dantův klub.pdf

Večné volanie.pdf

Bratislava 1 : 20 000.pdf

Den co den.pdf

Lov rýb na udicu.pdf

Prachy.pdf