Stredoveký kostol

Hledáte knihu Stredoveký kostol? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Stredoveký kostol Image
Kniha je prvou časťou trojzväzkovej monografie o stredovekej sakrálnej architektúre na území Slovenska. Pojednáva o stredovekých kostoloch ako o mnohovrstvovom kultúrno-historickom fenoméne. Zameriava sa nielen na architektonické premeny sakrálnych stavieb, ale aj ich mnohoraké funkcie v zložitom súkolí náboženských, sociálnych, politických a ekonomických vzťahov stredovekej spoločnosti. Prvý zväzok obsahuje prológ o počiatkoch kresťanskej sakrálnej architektúry a tri hlavné kapitoly. Prvá je tematicky zameraná na sakrálnu architektúru v období počiatkov kristianizácie na území Slovenska (najprv ako súčasti Veľkej Moravy, potom Uhorského kráľovstva). Druhá kapitola je venovaná stavbám s centrálnou dispozíciourotundám. Tretia kapitola pojednáva o kláštoroch a kapitulách. Súčasťou každej z kapitol je výberový katalóg významných lokalít a stavieb. Publikácia je dielom tímu odborníkov z oblasti dejín umenia, archeológie, stavebno-historického výskumu, histórie a archívnictva. Rozsiahly text dopĺňa množstvo fotografií a plánov.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 9,37 MB

ISBN: 9788089664351

NÁZEV SOUBORU: Stredoveký kostol.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

Stredoveký kostol v Šindliari,žiadne vstupné

Stredoveký evanjelický kostol, Kraskovo Kontakt pre bližšie informácie k lokalite: Pavel Ilčík +421 910 968 068 Na prehliadku je potrebné sa nahlásiť minimálne týždeň vopred.

Stratené kostolíky (strana 15) | Apsida

Title: Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare: Variant title: Die mittelalterliche Kirche des Hl. Peter in Malá Bara: Author: Chovanec, Ján: Source document:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Waldemar a Olga: Zákulisí našeho života.pdf

Nejúspěšnější rybářské techniky.pdf

Moc přítomného okamžiku.pdf

Dejiny značiek.pdf

Světlo v temnotě.pdf

Mliekar.pdf

Příběh života.pdf

Jíst zvířata.pdf

AUTA: Velký obrazový průvodce.pdf

Václav Jíra.pdf

Španielčina - 101 slovies za jeden deň.pdf

Bratr.pdf

Vězení.pdf

Feng šuej.pdf

Hrdinové z Dračí ulice: Noční vetřelec.pdf

Tycho Brahe.pdf

Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupky.pdf

Metalurgie neželezných slitin.pdf

Roztroušená skleróza.pdf