Radiační onkologie

Trávit čas knihou Radiační onkologie! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Radiační onkologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Radiační onkologie Image
Cílem této publikace, která je první českou monografií široce pojednávající o radiační onkologii, je podat podrobný přehled poznatků o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Informace o terapeutických postupech pomohou lékařům i nelékařům zúčastněným na léčbě onkologického pacienta orientovat se ve všech ohledech radiačně onkologické problematiky. Monografie poslouží jako kompaktní učebnice všem lékařům v předatestační přípravě v oboru radiační onkologie a bude také významnou didaktickou pomůckou pro všechny ostatní pracovníky zúčastněné v procesu onkologické diagnostiky, terapie a poléčebného sledování. Jako přehled poznatků z oboru radiační onkologie mohou knihu využít rovněž studenti lékařských fakult a ostatní zájemci z prostředí zdravotnické veřejnosti.

AUTOR: Jiří Petera

VELIKOST SOUBORU: 1,11 MB

ISBN: 8072624690

NÁZEV SOUBORU: Radiační onkologie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Vedení a personál - FN Motol

Radiační onkologie. Přístroje a pomůcky pro radiologické fyziky. Filtr dle výrobce. Vše Fluke Biomedical. Bezdrátový systém pro ověření dávky na pacienta v radioterapii 37-105 mobile MOSFET. Bezdrátový systém pro ověření dávky na pacienta v radioterapii. Fantom 74-6 Plastic water.

radiační onkologie - Najisto.cz

Radiační onkologie poskytuje léčbu ionizujícím zářením pacientům se zhoubnými novotvary všech lokalizací a s přesně vymezeným spektrem nenádorových chorob. Patří mezi ně i přísně vybraná a cíleně indikovaná zánětlivá či degenerativní onemocnění pohybového aparátu nebo vybrané kožní choroby.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Vaříme zdravě při zvýšeném cholesterolu.pdf

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.pdf

Přírodopis 7 pro základní školy.pdf

Tučné úterý.pdf

Máša a medvěd - Říkanky.pdf

Tchaj-pan.pdf

Nebojte se Business English.pdf

Dějiny Akademie múzických umění v Praze.pdf

O pašerácích a objevitelích.pdf

Riekanky pre najmenších.pdf

Jóga v denním životě a diabetes.pdf