Živnostenské právo

Trávit čas knihou Živnostenské právo! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Živnostenské právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Živnostenské právo Image
Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami, kedy začať podnikať, v akých činnostiach, kde, v akom mieste, regióne, krajine a v akom rozsahu.Učebnica má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku živnostenského podnikania. Autor sa zameral na rozpracovanie všetkých najdôležitejších inštitútov v snahe poskytnúť ucelený vysokoškolský učebný text pokrývajúci živnostenské podnikanie. Predkladaná učebnica prechádza od historického vývoja, ktorý je rozdelený na vývoj právnej úpravy na slovenskom a českom území, cez právo podnikať, ktoré je základným, Ústavou Slovenskej republiky garantovaným právom, až po všeobecnú charakteristiku živnosti, jej kategorizáciu, podmienky a prekážky prevádzkovania živnosti, zániku živnostenského oprávnenia a pod.Autor sa venuje aj problematike práv a povinností živnostníkov, živnostenskej kontrole, živnostenskému registru, pričom neobišiel ani postavenie a pôsobnosť okresných úradov, Ministerstva vnútra SR a Slovenskej živnostenskej komory.Učebnica je určená študentom právnických fakúlt, no môže byť praktickou učebnou pomôckou určenou aj študentom príbuzných študijných odborov na iných fakultách alebo tým, ktorí si chcú založiť živnosť a potrebujú mať znalosť o svojich právach a povinnostiach.

AUTOR: Peter Strapáč

VELIKOST SOUBORU: 9,68 MB

ISBN: 9788081682841

NÁZEV SOUBORU: Živnostenské právo.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

živnostenské právo | Fabian & Partners

BusinessCenter.cz » Právo » Živnostenské právo » Obsahové náplně živností volných Obsahové náplně živností volných Příloha č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Živnostenské oprávnění - Wikipedie

Živnostenské právo může být považováno za součást práva správního, teorie jej však může chápat i jako samotné odvětví práva. Živnostenské právo je tvořeno právními předpisy, které upravují živnostenské podnikání a oprávnění k provozování živnosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Obléhání Leningradu 1941-44.pdf

Pravda, nebo lež.pdf

Co by můj syn měl vědět o světě.pdf

Technologie: Zámečnické práce a údržba, 3. díl.pdf

Lili a Vili 3 - Ve světě čtení a psaní.pdf

Naše skvělá firma.pdf

Tajemství uzdravení.pdf

Komplexní léčba popálenin.pdf

Kašubština v jazykovém kontaktu.pdf

Kouzla slečny Láryfáry.pdf

Zázrak jménem meditace.pdf

Louvre.pdf

Domáce čistiace prostriedky - Urob si sám.pdf

Dokonalí sousedé.pdf