Občanské právo hmotné 4

Hledáte knihu Občanské právo hmotné 4? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Michaela Zuklínová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Občanské právo hmotné 4 Image
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům.Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších změn, zejména co se týče posílení testovací svobody zůstavitele. Zároveň je nyní jednou z nejsložitějších oblastí soukromého práva.Učebnice postupuje přehledně od základních zásad dědického práva a výkladu pojmu subjektivního dědického práva k jednotlivým dědickým titulům. Podrobně je vysvětlena jejich podstata, pořadí podle síly i jejich podstatné náležitosti. Výklad zákonné dědické posloupnosti jako nejslabší dědický titul je doplněn o názorné grafy dědických tříd. Předposlední kapitola učebnice obsahuje důležité procesní souvislosti projednání pozůstalosti soudem podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a také praktické informace o přechodu dluhů na dědice.Kniha je dílem předních českých civilistů působících na Právnické fakultě Univerzity Karlovy i v právní praxi. První svazek učebnicového kompletu byl oceněn jako nejlepší právnická publikace a nejlepší učebnice Univerzity Karlovy za rok 2013.

AUTOR: Michaela Zuklínová

VELIKOST SOUBORU: 1,90 MB

ISBN: 9788074789397

NÁZEV SOUBORU: Občanské právo hmotné 4.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické pr | epravo.cz

2. Závazkové právo smluvní: Jiří Culka: 3. Závazkové právo deliktní: Jiří Culka: 4. Pojem závazkového právního poměru: Jiří Culka: 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání: Jiří Č. 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání: Jiří Č. 7. Dílčí závazky ...

Občanské právo - obecná část - Právo — testi.cz, online testy

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ostrov paliem.pdf

Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy.pdf

ZOO 1..pdf

Tri lásky.pdf

Talismanky 3: Dračí pomsta.pdf

Mandaly archandělů.pdf

Život GHMP 50.pdf

To je niečo! Úžasné zvieratá.pdf

Vraždy na čínském jezeře.pdf

Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy.pdf

Homeopatické memento.pdf

Milénium - Země bojující.pdf