Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU

Hledáte knihu Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Petr Valouch? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU Image
Publikace seznámí čtenáře s problematikou účetnictví pojišťoven - právní úpravou ve smyslu Mezinárodních účetních standardů a Direktiv Evropské unie a jejím aktuálním stavem, účetní soustavou užívanou pojišťovnami, metodikou a postupy účtování s přihlédnutím k nejčastějším praktickým chybám a v neposlední řadě též s postupem účetní uzávěrky a závěrky pojišťoven a strukturou závěrkových účetních výkazů pojišťoven po vstupu ČR do EU. Publikace zahrnuje nejnovější změny vyplývající z novel zákona o účetnictví, pojišťovnictví a daních z příjmů platných od roku 2005. Výklad je doplněn řadou řešených příkladů a pojistnou terminologií, které umožní čtenáři snadnější pochopení vykládané problematiky.

AUTOR: Petr Valouch

VELIKOST SOUBORU: 3,97 MB

ISBN: 8024709538

NÁZEV SOUBORU: Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

Účetnictví pojišťoven - FES - UPa - Studentino.cz

6.9 Důchody po vstupu ČR do EU 7. Nemocenské pojištění 7.1 Právní předpisy a charakteristika 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ 7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Změny v účetnictví pro podnikatele v zemědělství po vstupu ...

Po vstupu České republiky do Evropské unie mohou české fyzické a právnické osoby vyvíjet podnikatelskou činnost na území jiných členských států ve dvou formách, a to na základě „práva na usazení" a „práva na volné poskytování služeb".  Právo na usazení (svoboda podnikání) Svoboda podnikání zahrnuje právo zahajovat a provozovat samostatnou ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Lumen fidei / Světlo víry.pdf

Gustav Klimt doma.pdf

Základy neurologického vyšetrenia pre študentov všeobecného lekárstva.pdf

Novelizovaný Zákon o priestupkoch.pdf

Pexeso.pdf

Sila farby.pdf

Majster vrah.pdf

Na dvorku.pdf

Noemova archa.pdf

Pražští kupci na cestách.pdf

Svůdné objetí.pdf

MAXI křížovky – luštění pro seniory.pdf

Českoslovenští letci v RAF.pdf

Budoucnost má čínskou tvář.pdf