Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)

Hledáte knihu Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Dušan Kováč? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl) Image
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín. Dejepis 2 – Európa v období stredoveku je učebnica pre 7. ročník ZŠ a sekundu osemročných gymnázií. Je rozdelená na 4 časti: Európa v stredoveku, Stredoveká spoločnosť, Slovania v stredoveku a Európa na ceste k novoveku.Európa v období stredoveku je výkladovo-pracovný typ učebnice, ktorý žiakom približuje rozsiahle obdobie európskeho stredoveku. Vychádza z geneticko-chronologického charakteru dejepisného vyučovania a poskytuje ucelený výklad historických udalostí, osobností a vzťahov v časovej následnosti a vo vzájomných väzbách. Učiteľ si môže zvoliť synchrónne vyučovanie slovenských a svetových dejín v kombinácii s učebnicou Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku, alebo samostatnú prácu s učebnicou počas jedného školského polroka.Učebnica obsahuje súbor historických prameňov a s nimi spojených úloh. Žiaci v nej nájdu informácie o rozpade Franskej ríše, vpádoch Vikingov, rozvoji pápežskej moci a križiackych výpravách či charaktere stredovekej spoločnosti. Ďalej môžu sledovať historický vývoj Kyjevskej Rusi, Čechov, Poliakov a Južných Slovanov, ako aj smerovanie stredovekej Európy k novoveku zásluhou nových objavov (kníhtlač, heliocentrická sústava planét, objavenie a dobytie Ameriky, oboplávanie Zeme) a zmien v myslení ľudí (renesancia, reformácia).Európa v období stredoveku sa člení na tematické dvojstrany. Žiaci sú uvedení do historického kontextu témy v krátkom úvode. Na párnej strane sa nachádza základný text napísaný veku primeranou formou. Na nepárnej strane a na okrajoch strán sú motivačné, pracovné a vedomostné rubriky: Malá galéria… (panovníkov, osobností, pápežov, cestovateľov), O čom rozprávajú staré listiny, Bude vás zaujímať, Z knižnice či Premýšľajme, diskutujme. Súčasťou učebnice sú aj dve opakovacie dvojstrany Čo sme sa naučili. Významným prvkom sú obrázky, reprodukcie, mapy, grafy a kresby, ktoré rozčleňujú učebnicu do prehľadných celkov.Učebnica je schválená Ministerstvom školstva SR.

AUTOR: Dušan Kováč

VELIKOST SOUBORU: 9,25 MB

ISBN: 8071582751

NÁZEV SOUBORU: Dejepis 2 (Učebnica pre 7. ročník základných škôl).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

Dejepis 5. ročník - otázky a odpovede ~ Dejepis - Poznámky ...

Kniha: Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl Autor: Kvetoslava Mojtová Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník.

Učebnice a pracovné zošity pre školy - Orbis Pictus ...

Všechny informace o produktu Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - Pracovný zošit - 2. vydanie, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - Pracovný zošit - 2. vydanie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pierre de la Ravel, pařížský porodník.pdf

123... štart!.pdf

Domečky pro včely a užitečný hmyz.pdf

Mansfieldské panství.pdf

Techniky arteterapie.pdf

Ladův Veselý přírodopis.pdf

Strašidelná zvířata.pdf

Tkáň života.pdf

Škorpion.pdf

Kiki, královna Montparnassu.pdf

Proč blijou sloni.pdf

Chorvatsko.pdf

Kateřina - Elixír lásky Rudolfa II..pdf