Daňové trestné činy

Hledáte knihu Daňové trestné činy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Jan Kocina? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Daňové trestné činy Image
Daňové trestní právo je podoborem trestního práva, které se zabývá trestním postihem závažných porušení předpisů daňového práva a cílem vydávané monografie je seznámit čtenáře komplexně s touto problematikou, a to jak z pohledu trestního práva, tak i správního práva, reprezentovaného zejména daňovým řádem a souvisejícími právními předpisy, které se k daňovým trestným činům vztahují. Nosná část monografie je věnována tzv. daňovým trestným činům, jejichž úprava se nachází ve druhém dílu VI. hlavy trestního zákoníku. Nejčastěji se vyskytující daňové trestné činy jsou rozebírány s důrazem na platnou právní úpravu, jsou popsána vývojová stadia trestné činnosti, důvody zániku trestní odpovědnosti a především pak institut účinné lítosti. V návaznosti na zpracovávanou problematiku je také věnována zvýšená pozornost aktuální problematice vztahující se k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. Monografie také zpracovává úpravu daňových trestných činů ve Slovenské republice a Německé spolkové republice. Monografie je určena nejen pro odbornou právnickou veřejnost, tj. zejména pro soudce, státní zástupce, advokáty, ale i pro podnikatelskou veřejnost, pro daňové poradce a zaměstnance finančních úřadů. Monografie by mohla být oceněna také akademickými pracovníky, kteří se zabývají v širším slova smyslu daňovým právem.

AUTOR: Jan Kocina

VELIKOST SOUBORU: 10,33 MB

ISBN: 9788073804428

NÁZEV SOUBORU: Daňové trestné činy.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Hlava VI - Trestné činy hospodářské : Trestní zákoník - 40 ...

Daňové trestné činy jsou fenoménem dnešní doby. Spolu se zvyšováním nároků celého daňového aparátu a v souvislosti s důslednou činností finanční správy je nárůst daňové trestné činnosti značný. Do jisté míry tento trend odráží současnou dobu, která je v mnoha směrech jiná než doba minulá.

Trestní zákoník - BusinessCenter.cz

Daňové trestné činy sa trestajú odňatím slobody v rozmedzíod 1 až do 12 rokov; určenie výšky konkrétneho trestu závisí od rozsahu a závažnosti spáchaného trestného činu - od výšky škody (ujmy), ktorá bola spôsobená. Teda výška trestu závisí aj od toho, či bola spôsobená škoda malá, väčšia, značná alebo ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Emily a Temný anděl.pdf

Věchýtek Kasandřin.pdf

Věci viděné, neviděné a obscénní.pdf

Žena vplyvného muža.pdf

Řešení pohledávek v Německu.pdf

Marshallův plán.pdf

Neurogenní zánět.pdf

Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete.pdf

Kolektoři 1.pdf

Školní pravidla českého pravopisu.pdf

Příběhy pilota Pirxe.pdf

Zlodej duší.pdf

Teória a prax bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.pdf