České dějepisectví v dialogu s Evropu (1890 - 1914)

Trávit čas knihou České dějepisectví v dialogu s Evropu (1890 - 1914)! Na našem webu newdawn.it najdete knihu České dějepisectví v dialogu s Evropu (1890 - 1914) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it České dějepisectví v dialogu s Evropu (1890 - 1914) Image
Kniha České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914), která se programově pohybuje na pomezí literární a obecné historie, se skládá ze čtyř rozsáhlých kapitol. Všechny mají společného jmenovatele, jímž je emancipace české historiografie a literární historie, jež se od osmdesátých let 19. věku vymaňovaly z područí obrozenského romantismu především prostřednictvím intenzivních kontaktů s moderní evropskou vědou. Tento složitý proces obsahoval nejeden vnitřní svár, podmíněný zejména napětím mezi pragmatickými snahami přispívat vědeckými poznatky k formování soudobého společenského i politického dění a ideou svébytné a autonomní vědy. Emancipaci a modernizaci historického bádání sleduje autorka na čtyřech problémech. První dva se věnují obecné historii, druhá polovina práce pak v podstatě historii literární. I když je období přelomu 19. a 20. století, včetně historie vědy, v posledním decenniu předmětem zvýšeného badatelského zájmu, troufám si říci, že text Kateřiny Bláhové je v mnoha ohledech novátorský. Není divu, neboť autorka plně zužitkovala nejen několikaleté systematické studium pramenného materiálu, zejména osobních fondů předních českých vědců uložených v několika archivech, nedávno vydaných souborů korespondence a memoárů, nýbrž stránku po stránce pročetla četné ročníky třiadvaceti vědeckých i kulturních časopisů. Nepřehlednou literaturu k tématu, ať již obecně historickou, či literárněvědnou, zvládla téměř v úplnosti. Bezpečná orientace v rozsáhlém materiálu jí umožňuje formulovat hlavní problémy i poctivě pramenně doložit a podložit prezentované výsledky.

AUTOR: Kateřina Bláhová

VELIKOST SOUBORU: 6,72 MB

ISBN: 9788020017239

NÁZEV SOUBORU: České dějepisectví v dialogu s Evropu (1890 - 1914).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

SEHEPUNKTE - Druckversion: Rezension von: České ...

Setkáváni s Klio. Studie z dějin dějepisectví. PEŠEK JIŘÍ. Běžně 495 Kč 15 Kč . Není skladem. Info o knize Přidat do košíku . Academia. České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890 - 1914) BLÁHOVÁ KATEŘINA. ... Akademie věd České republiky Středisko společných činnost ...

České dějepisectví v dialogu s Evropu 1890 1914 Kateřina ...

Všechny informace o produktu Kniha České dějepisectví v dialogu s Evropu 1890 1914 Kateřina Bláhová, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze České dějepisectví v dialogu s Evropu 1890 1914 Kateřina Bláhová.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

O strachu.pdf

Zářivá temnota noci.pdf

V zemi zvanej Tál.pdf

Marketing.pdf

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2019.pdf

Marketing podle Kotlera.pdf

Kozí pohádka.pdf

Dodatok k ruži.pdf

Somatologie.pdf

Hrdinové Formule 1.pdf

Detoxikační kúra (kniha, očná maska, masážna kefka, soľ do kúpeľa a vonná sviečka).pdf

Zaříkávání Fridy K..pdf

Načisto.pdf

Psychosomatický dotek motýla.pdf

Jejich veličenstva pyramidy.pdf

Príma narodeniny.pdf