Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb

Trávit čas knihou Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb Image
Kvalita prepravných služieb má v súčasnosti významnú úlohu v presadzovaní dopravných podnikov na trhu. Hodnotenie kvality v tejto oblasti je spojené s mnohými špecifikami, na vysvetlenie ktorých je zameraná táto vedecká monografia prinášajúca progresívny pohľadna aktuálnu problematiku. Metódy a modely charakterizované v publikácii predstavujú výstupy vedeckého skúmania autorov. Autori svoju vedeckovýskumnú činnosť dlhodobo orientujú na kvalitu služieb a témy s ňou súvisiace, čoho výsledkom sú mnohé vedecké projekty, ako aj súbor publikácií, napríklad vedecké monografie Podnikanie v železničnejdoprave, Prognózovanie pre manažérov dopravy, vysokoškolské učebnice Manažment v železničnej doprave 1 , Manažment v železničnej doprave 2 a ďalšie.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 6,31 MB

ISBN: 9788055408170

NÁZEV SOUBORU: Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Štandardy Kvality Sociálnych Služieb V Slovenskej Republike

Kvalita je tiež významným faktorom ponuky zo strany dodávateľov dopravných služieb. Kvalitu služieb v oblasti cestnej dopravy a zasielateľstva je možné garantovať a zvyšovať aj zavádzaním a udržiavaním systémov manažérstva kvality, implementáciou vhodných metód merania a hodnotenia kvality dopravných služieb i meran...

Kvalita sluzieb | Sleviste.cz

Hlavným cieľom príspevku bolo prostredníctvom použitia dynamického modelu hodnotenia kvality služieb Staussa a Neuhausa vyhodnotiť vnímanú a požadovanú kvalitu poskytovaných dopravných služieb IC vlakov v podmienkach Slovenskej republiky. ... NEDELIAKOVÁ, E. - DOLINAYOVÁ, A. - NEDELIAK, I. Metódy hodnotenia kvality ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Investiční strategie pro třetí tisíciletí.pdf

Saláty a pomazánky.pdf

Bůh a svět.pdf

Kuchařka Grand Tour.pdf

Jakub a čarovná kolobežka.pdf

Nechtění spoluobčané.pdf

Dítě s mentálním postižením ve škole.pdf

Nákladné autá.pdf

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník.pdf

Dych ducha.pdf

Československá lidová armáda na Rýnu.pdf