Geologický prieskum pre pozemné stavby

Trávit čas knihou Geologický prieskum pre pozemné stavby! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Geologický prieskum pre pozemné stavby a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Geologický prieskum pre pozemné stavby Image
Pozemné stavby charakterizuje vývoj ich nosných konštrukcií od staticky určitých k staticky neurčitým konštrukčným sústavám. Riešenie zakladania týchto sústav prekračuje rámec úzko vymedzenej špecializácie. Vyžaduje spoluprácu stavebných inžinierov, inžinierskych geológov, geofyzikov, seizmológov, prípadne ďalších odborníkov podľa povahy riešenej úlohy.Snaha o zachovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu vedie k výstavbe na územiach s nedostatočnou stabilitou, výskytom zemetrasení, s krasovými javmi a umelými dutinami, agresívnymi podzemnými vodami, v lokalitách s prejavmi zmrašťovania, napučiavania a presadania, s technickými otrasmi, k realizácii stavieb v stiesnených podmienkach mestskej zástavby a s ďalšími stavby ohrozujúcimi javmi. Tieto podmienky robia riešenie zakladania pozemných stavieb náročným.Pri súčinnosti inžinierskych geológov a stavebných inžinierov v každodennej praxi, pri vykonávaní inžinierskogelogického prieskumu, realizácii stavebných prác a pri sledovaní stavebných objektov môže dôjsť k rôznosti názorov.Aby sa nedorozumeniam predišlo, spolupráca inžinierskych geológov a stavebných inžinierov by sa mala opierať o obojstranne rešpektované styčné body. Mali by to byť princípy neovplyvniteľné obmedzeniami kapacít riešiteľov geologických úloh, prístrojovým vybavením, časovou tiesňou, cenovými limitmi a prípadne ďalšími sekundárnymi vplyvmi. Funkciu styčných bodov spolupráce dnes spĺňajú všeobecne platné právne predpisy, geologický a stavebný zákon s ich vyhláškami a súbor technických noriem.Predkladaná publikácia uvádza a komentuje ustanovenia geologického zákona a jeho vyhlášok týkajúce sa zakladania pozemných stavieb a tie konfrontuje so situáciami, ktoré prináša prax vykonávania prieskumných prác a projektovania základov.Ustanovenia geologického zákona a ich vykonávacích predpisov sa môžu odlišne chápať, vykladať a prerásť do súdnych sporov. Publikácia sa sústreďuje na odkrývanie možností ich vzniku a inžinierskym geológom a stavebným inžinierom odporúča opatrenia, ako možným rozporom predchádzať.

AUTOR: Jozef Mitro

VELIKOST SOUBORU: 8,99 MB

ISBN: 9788081431456

NÁZEV SOUBORU: Geologický prieskum pre pozemné stavby.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Geologický prieskum cena - Okná a dvere.

prác pre potreby:-vodohospodárske stavby-ekologické stavby-inžinierske stavby-priemyselné,bytové stavby-občianské stavby-inžiniersko-geologický prieskum-hydrogeologický prieskum-terénne práce-činnosť vrtnej prevádzky-práce v zahraničí. IČO: 31323138: Základné imanie: 12528000 Sk: SK-Rating: Posledná aktualizácia:

"Geologicky prieskum" — firmy a odkazy na Zoznam.sk

Chystáte sa stavať a potrebujete vykonať hydrogeologický prieskum alebo hľadáte úrad geodézie a kartografie vo vašej lokalite? Ak ešte len stojíte pred kúpou konkrétneho vybratého pozemku, geologický a hydrogeologický prieskum vám lenže pomôže ušetriť veľké výdavky, ale aj nemalé starosti pri výstavbe domu. Totiž, ak sa chystáte stavať, bolo by pre vás veľmi ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Metoda Montessori a jak ji učit doma.pdf

Nový soviet.pdf

Géniové bez potlesku.pdf

Komunální volby v České republice v roce 2002.pdf

Divadelný slovník.pdf

Moje první knížka o hudbě.pdf

Labková patrola (kolekcia).pdf

Floristika.pdf

Moskevská pravidla.pdf

Multimédia I.pdf

Deset prezidentů.pdf