Trestní právo procesní

Hledáte knihu Trestní právo procesní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Jiří Jelínek? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Trestní právo procesní Image
Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Autorský kolektiv sestává z českých a slovenských autorů několika generací. Tematicky jsou kapitoly věnovány základním zásadám trestního řízení, právu na spravedlivý proces, postavení subjektů trestního řízení, žalobnímu monopolu veřejného žalobce a problematice možnosti soukromé obžaloby, otázkám dokazování, pravidlům totožnosti skutku, přípravnému řízení a stádiím trestního řízení. Závěrečné dvě části jsou věnovány historickým aspektům, vztahům jiných právních odvětví k trestnímu řízení, problematice výuky trestního práva a rekodifikaci trestního práva. Značná část autorů připomíná podíl A. Růžka na řešených problémech. Název monografie vystihuje dobře její obsah – chápe trestní právo procesní jako kontinuální proces, jehož instituce se vyvíjely a vyvíjel se i základní pojmový aparát. Průběh těchto minulých diskusí může být inspirativní i v současné době. Velkou pozornost zasluhují především kapitoly obsažené v první části. Teoretické analýzy a závěry mají význam i pro obecnou teorii práva a jiná právní odvětví včetně práva ústavního se zřetelem k interpretaci a aplikaci Listiny základních práv a svobod. I když jsem zdrženlivější než někteří autoři, pokud jde o legitimitu uplatnění principů převzatých z common law do kontinentálního práva, je to nepochybně závažná problematika, jejíž aplikace může být z hlediska svrchovanosti zákona a právního státu rozporuplná. Velkou pozornost si v této souvislosti zaslouží interpretace a aplikace mezinárodních úmluv o lidských právech do vnitrostátního práva obecně a trestního řízení zvlášť. Autoři k této problematice zaujímají velmi diferencované stanovisko, které jen z menší části je vyvoláno rozdíly v další právní úpravě po rozdělení státu v České republice a ve Slovenské republice. Přínosné jsou také zkušenosti jiných států, jak na to ukazuje ve své kapitole J. Musil. Za velmi důležitý považuji důraz na zásadu materiální pravdy, zpracovaný zejména v kapitole V. Kratochvíla. S touto zásadou souvisí i princip spravedlivého procesu a dosažení spravedlnosti, které vyplývají i z mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika vázána. Velmi zásadní význam má také kapitola J. Jelínka s tématem obžalovací zásady, která se zabývá aktuálními diskusemi a přesvědčivě polemizuje s návrhy na zavedení soukromé žaloby. Celkově považuji obsah a strukturu monografie za velmi podnětnou a užitečnou pro teorii i praxi ve všech částech knihy. Jde o monografii velmi zdařilou. S plnou odpovědností mohu proto doporučit monografii k uveřejnění a jejím autorům poděkovat za velmi kvalitní dílo.

AUTOR: Jiří Jelínek

VELIKOST SOUBORU: 7,63 MB

ISBN: 9788075021854

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo procesní.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Kniha: Trestní právo procesní - František Novotný | Knihy ...

Trestní právo procesní. Jiří Jelínek a kolektiv Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? Jan Kysela a kolektiv Vítejte na stránkách nakladatelství Leges! Otvíráme! V našem knihkupectví na Právnické fakultě v Olomouci i pro osobní odběr v sídle nakladatelství!

Kniha: Trestní právo procesní - Jiří Jelínek | Knihy.ABZ.cz

Trestní právo procesní Výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 Edice/Řada: Musíš znát... Trestní právo procesní autor: Polišenská P. a kol. Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, Praha, 2016, 156 s. Publikaci lze objednat >>> zde.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

SS-Ocelová bouře.pdf

Ústecké kádrování.pdf

Sen malého kapitána Arsenia.pdf

Čarovný les plný hier.pdf

Hairart.pdf

Kompendium očního lékařství.pdf

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl.pdf

Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium.pdf

Duchovné bytosti.pdf

SLON - texty pre poradenstvo, supervíziu a ďalšie vzdelávanie.pdf

Úspěšná prezentace.pdf

Divoká voda - cesta na vrchol.pdf

O spoločenskej zmluve.pdf

Rozprávka o princeznej na hrášku.pdf

Šťastní rodičia.pdf

Sto let (chatrné) samostatnosti.pdf

Učebnice německé konverzace.pdf

Cloomberská záhada.pdf