Extremismus a společnost

Extremismus a společnost je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Barbora Vegrichtová. Přečtěte si s námi knihu Extremismus a společnost na newdawn.it

Newdawn.it Extremismus a společnost Image
Druhé vydání publikace reflektuje vývoj a vliv bezpečnostní situace v Evropě na dynamiku, charakter a současně mobilizaci extremistické scény. Akcentovány jsou v tomto kontextu témata migrační krize, sílící islámofobie, radikalizace vybraných sociálních segmentů a další současné trendy. Publikace je určena jako základní studijní materiál studentům vysokých škol bezpečnostně právního zaměření, pracovníkům bezpečnostní sborů a rovněž široké veřejnosti. Autorka seznamuje čtenáře s podstatou extremismu, ideologickými kořeny, nejvýznamnějšími subjekty extremistické scény v České republice, trestnou činností a propagandou. V knize jsou rovněž popsány protiextremistické aktivity a postupy aktérů boje s extremismem, zdůrazněny jsou problémové aspekty této činnosti a nutnost komplexního přístupu. Informovanost a zapojení veřejnosti přímo ovlivňuje úspěšnost a efektivitu tohoto procesu. Cílem publikace je na základě racionálního přístupu, objektivity a praktických příkladů nabídnout čtenáři způsob, jak této problematice porozumět a vytvořit si vlastní názor a postoj.

AUTOR: Barbora Vegrichtová

VELIKOST SOUBORU: 7,79 MB

ISBN: 9788073806651

NÁZEV SOUBORU: Extremismus a společnost.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

EXTREMISMUS A SPOLEČNOST - Burza učebnic

Druhé vydání publikace reflektuje vývoj a vliv bezpečnostní situace v Evropě na dynamiku, charakter a současně mobilizaci extremistické scény. Akcentovány jsou v tomto kontextu témata migrační krize, sílící islámofobie, radikalizace vybraných sociálních segmentů a další současné trendy. Publikace je určena jako základní studijní materiál studentům vysokých ...

Extremismus a společnost - 2 vydání

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Moje morče a já.pdf

Kam značky nevedou.pdf

Příručka pro řidiče a opraváře automobilů (II. díl).pdf

Čo urobíte so svojím životom?.pdf

Život pána de Moliera.pdf

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník pre každého.pdf

Matematika pro 1. ročník základní školy (2. díl).pdf

Cestovní sudoku.pdf

Světový atlas zvířat.pdf

Knížka malého chlapce Policejní vůz.pdf