Právo životního prostředí

Hledáte knihu Právo životního prostředí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Milan Damohorský? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Právo životního prostředí Image
Druhé přepracované a doplněné vydání učebnice práva životního prostředí, zpracované širším kolektivem autorů, reaguje především na aktuální legislativní vývoj i na nejnovější poznatky vědeckého bádání v této právní problematice. Kniha obsahuje obecnou část práva životního prostředí dotýkající se zejména základních principů, východisek, koncepcí a pramenů, tak i část zvláštní, pojednávající o právních úpravách nástrojů a prostředku ochrany životního prostředí, jednotlivých složek a ekosystému, ale i zdrojů ohrožení tohoto prostředí. Součástí učebnice jsou rovněž rozsáhlé partie zabývající se vztahem českého práva životního prostředí k právu mezinárodnímu, a zejména k právu Evropské unie na tomto úseku. Nechybí ani rozsáhlý aparát citací a literárních pramenů, včetně internetových zdrojů.Publikace je určena posluchačům právnických fakult, uplatnění nalezne však i mezi učiteli a studenty ostatních vysokých škol, právníky, ekonomy a přírodovědci. Zájem by měla vzbudit i mezi zaměstnanci státní správy, ochránci životního prostředí, stejně tak jako u široké laické veřejnosti.

AUTOR: Milan Damohorský

VELIKOST SOUBORU: 6,71 MB

ISBN: 8071794981

NÁZEV SOUBORU: Právo životního prostředí.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Studium: Katedra ekologie a životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí zpřístupní na geoportálu veškeré informace o údajích, kódech a technických klasifikacích, které jsou nezbytné k zajištění souladu s technickými požadavky. (2) Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím geoportálu zajišťuje zejména. a) zpřístupňování dat,

Právo životního prostředí - Tuháček Miloš | Knihy Grada

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Minútočka.pdf

Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech.pdf

Riziko.pdf

Koma heva luka.pdf

Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století.pdf

Jedna duše, mnoho těl.pdf

Základy teorie veřejné správy.pdf

Somatologie.pdf

Konflikty v práci.pdf

Mechanika tekutín - Riešené úlohy (časť I.).pdf

Vrahův žold.pdf

Berlín.pdf