Judikatúra Súdneho dvora EÚ

Hledáte knihu Judikatúra Súdneho dvora EÚ? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jana Škvarková? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Judikatúra Súdneho dvora EÚ Image
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012, uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je prvou svojho druhu publikovanou v slovenskom jazyku.Rozsudky sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania. Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.Čitateľ v knihe nájde aj sumarizáciu výrokovej časti rozsudkov, ktorej cieľom je poskytnúť mu rýchly prehľad o rozsudkoch. Na lepšiu orientáciu slúži register, ktorý pri každom rozsudku uvádza kľúčové pojmy. Publikácia vznikla v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. Jej autorkami sú Ing. Zuzana Šidlová a Ing. Jana Škvarková, daňové poradkyne, ktoré sa špecializujú na problematiku DPH, a vo svojej praxi v medzinárodnej poradenskej spoločnosti vo výraznej miere prichádzajú do styku s rozsudkami Súdneho dvora EÚ.Forma spracovania publikácie prispieva k lepšiemu pochopeniu zásad spoločného systému DPH v EÚ, čo ocenia predovšetkým odborníci na daňovú problematiku.

AUTOR: Jana Škvarková

VELIKOST SOUBORU: 2,12 MB

ISBN: 9788080786106

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra Súdneho dvora EÚ.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C ...

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty" predstavuje v poradí už piatu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 28 nových rozsudkov uverejnených v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného

Kniha: Judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzana Šidlová a ...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Právomoc podľa Nariadenia Brusel I Bis. Rozsudkom vo veci C-451/18 Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. proti DAF Trucks NV zo dňa 29.7.2019 Súdny dvor Európskej Únie („Súdny dvor") potvrdil a rozšíril svoju doterajšiu judikatúru ohľadom zakladania právomoci súdov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Know - how a obchodní tajemství.pdf

Noci v Melbourne, Vyborná partie.pdf

Velká vlastenecká katastrofa.pdf

S čím kdo schází.pdf

Zápisník a jiné texty k dějinám.pdf

Astro-kalendář 2016.pdf

Nevábné chuťovky.pdf

Bratrstvo černé dýky 2 - Milenec z věčnosti.pdf

Velký příběh českobudějovického hokeje.pdf

Uvězněni.pdf

Cesta na tenisový trůn.pdf

Talent management.pdf

Dopravné prostriedky - Transport.pdf

Superimunita.pdf

Společně o sobě.pdf

Itálie.pdf

Mechanický pomeranč.pdf

Ako si vycvičiť draka: Maľovanky a zábavné úlohy.pdf

Přestaňte se podceňovat.pdf