Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu

Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Salač. Přečtěte si s námi knihu Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu na newdawn.it

Newdawn.it Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu Image
Publikace je zdařilým příspěvkem k objasnění, vymezení a chápání výkladu jedné ze základních oblastí obecné části občanského práva – obsahových mezí platnosti právních úkonů. Autor se soustřeďuje především na problematiku rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, rozporu se zákonem a s tím související problematiku. Samostatná pozornost je věnována otázce právních následků rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem a rozporu se zákonem. Druhé vydání je doplněno o relevantní judikaturu českých soudů do 1. 7. 2004.

AUTOR: Jaroslav Salač

VELIKOST SOUBORU: 6,55 MB

ISBN: 8071799149

NÁZEV SOUBORU: Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

Výkon práv a povinností v rozporu s dobrými mravy

Dobré mravy jsou v občanském zákoníku obecně upraveny v ustanovení § 3 odst. 1, kde je stanoveno, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

PDF Dobré mravy v judikatuře Ústavního soudu

V občanském právu nesmí být výkon práv a povinností v rozporu s dobrými mravy, § 3 odst. 1, § 39 občanského zákoníku [2]. Pro rozpor s dobrými se stává výkon práva či povinnosti protiprávním a soud mu neposkytne ochranu, resp. nebude je možné procesními prostředky vynucovat [3] .

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Vzestup a pád komunistické Evropy.pdf

Matematika pro 7. ročník ZŠ - 2. díl.pdf

Fenomén C.S. Lewis.pdf

Casanova.pdf

Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2003.pdf

Hráme sa so samolepkami – Spoznávame tvary s krtkom.pdf

Barbie: Růžové balerínky, Kouzelný módní salón, Perlová prin.pdf

Matematika lásky.pdf

Začít znovu.pdf

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.pdf

Spoveď režiséra.pdf