Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Imrich Fekete. Přečtěte si s námi knihu Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným na newdawn.it

Newdawn.it Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Image
Známy špecialista a renomovaný autor celého radu odborných publikácií pripravil súbornú príručku pod názvom Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným. Komplexnosti tejto príručky zodpovedá rozsah (takmer 700 strán väčšieho formátu - B5), ako aj skutočnosť, že autor pri jej spracovaní - vychádzal nielen z Obchodného zákonníka, ale aj z iných súvisiacich právnych predpisov, - nevenoval sa len právnym vzťahom, ale aj daňovým a účtovným súvislostiam, - neobmedzil sa len na teoretickú stránku problémov, ale dielo doplnil príkladmi z praxe, ako aj príslušnými slovenskými a českými judikátmi, - nezabudol na vzory zmlúv, listín a právnych podaní, ako aj podrobný vecný register umožňujúci rýchlu orientáciu v publikácií. Meno autora je zárukou vysokej odbornej úrovne ponúkanej publikácie analyzujúcej aktuálnu právnu úpravu spoločnosti s ručením obmedzeným platnú po vstupe SR do EÚ (vrátane poslednej novely Obchodného zákonníka) s dôrazom na vzťah s.r.o. k jej spoločníkom, na vzťahy medzi spoločníkmi navzájom a na postavenie konateľov spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ide o najrozšírenejšiu formu podnikania právnických osôb, dá sa oprávnene predpokladať, že táto nová komplexná príručka nebude chýbať v knižnici väčšiny právnikov, advokátov, notárov, exekútorov, ale i ekonómov a riadiacich pracovníkov (daňové a účtovné súvislosti).

AUTOR: Imrich Fekete

VELIKOST SOUBORU: 5,85 MB

ISBN: ",

NÁZEV SOUBORU: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

MYLAB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Verejná obchodná spoločnosť, akou je „go fair", preto môže byť považovaná za „subjekt" v zmysle tohto ustanovenia. Accordingly, a general partnership such as 'go fair' may be considered a 'body' within the meaning of that provision. ... spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť). ...

Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Pojem obchodná spoločnosť začiatkom 30. rokov zahŕňal verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, akciovú spoločnosť (vo vtedajšej slovenčine: účastinnú spoločnosť), spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditnú spoločnosť na akcie (pričom posledná existovala len v Česku) a na Slovensku aj družstvo (iný ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ptáci v českém životě a kultuře.pdf

Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky.pdf

Praha.pdf

Temný ráj.pdf

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl.pdf

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2012.pdf

Borůvky na prodej.pdf

Nová dobrodružství z Myšákova.pdf

Mlha nad Pendlem.pdf

Vzdálená ozvěna.pdf

Pracovné právo pre verejnú správu.pdf

Émilie Du Châtelet.pdf

Bohumil Kubišta - grafika.pdf

Geopolitika (Klasická - Nová).pdf

Švýcarsko.pdf

Šití.pdf

Kamoš obor.pdf