Karel IV.

Karel IV. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Royt. Přečtěte si s námi knihu Karel IV. na newdawn.it

Newdawn.it Karel IV. Image
V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu panovník, jenž si byl plně vědom své osudové úlohy. Byl osobností výjimečného duchovního rozměru. Jeho duchovní kreativita a vizionářství byly provázeny věcnou střízlivostí a praktickým rozmyslem. Díky vzácnému spojení těchto vlastností byl schopen přeměňovat vize v činy. I proto mu patří nanejvýš čestné místo nejen v dějinách České koruny, ale i v historii Svaté říše římské a celé Evropy.Tato kniha si neklade za cíl podat životopis Karla IV., příčiny, sled a důsledky událostí. Středem jejího zájmu jsou umělecká díla, ať už jde o stavby, malby, sochy či práce uměleckých řemesel, hlavně zlatnictví, a to zejména ta, která nějakým způsobem souvisí s osobností císaře Karla IV., jenž nepochybně jako stavebník a objednavatel uměleckých děl patřil k největším v dějinách evropského středověku. Autoři vycházejí z přesvědčení, že tyto památky nejsou jen „ilustrujícími“ doklady doby, ale že mají schopnost o ní vypovídat, byť i jiným způsobem než psané slovo dobových kronik a listin. A nejen o době Karlova života, ale i o jeho osobnosti, ambicích a záměrech.

AUTOR: Jan Royt

VELIKOST SOUBORU: 1,43 MB

ISBN: 9788074224607

NÁZEV SOUBORU: Karel IV..pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

Karel IV. po návratu do Čech — ČT edu — Česká televize

Karel IV. sám sebe považoval na Bohem vyvoleného vladaře, jemuž z titulu císaře přísluší právo vydávat nařízení a zákony. Zemská obec, reprezentovaná českou a moravskou šlechtou, však nechtěla v jeho době přistoupit na obecně platný, písemně fixovaný zákoník, a raději sama nadále svobodně nalézala právo na ...

Charles IV, Holy Roman Emperor - Wikipedia

Karel IV. (14.května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha), narozen jako Václav, byl jedenáctý český král vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský.Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský král od roku 1365, moravský markrabě v ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Na in-linech křížem krážem po Česku.pdf

Obrazy světa.pdf

Putovanie za snom.pdf

Acta Commeniana 24.pdf

Pomsta hraběte Gundolfa.pdf

Lord & Lady v utajení.pdf

Detektivní agentura Půlměsíc.pdf

Výtvarné dílny pro děti.pdf

Balkony.pdf

Rak na celý rok 2010.pdf

Záchrana ztracené duše.pdf

Modelování terénu.pdf

Moje srdce má prázdniny.pdf