Management veřejné správy

Trávit čas knihou Management veřejné správy! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Management veřejné správy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Management veřejné správy Image
Cílem textu předkládané publikace je podat analýzu manažerských problémů veřejného sektoru, na základě bezprostředního propojení teorie a praxe řízení veřejné správy. Čtenář se dozví, proč je management důležitý pro fungování všech úrovní státní správy, jaké klíčové úkoly manažeři řeší ve státní správě a jaké schopnosti a dovednosti jsou důležité, aby mohli uskutečňovat veřejnou politiku a programy. Hlavní důraz autoři kladou na pochopení a rozvoj dovedností především v oblasti strategického managementu, personálního řízení, finančního řízení a řízení informací. Výrazným znakem této publikace je přiblížení se realitě. Té je dosaženo použitím případové analýzy. Kniha obsahuje případové studie a ilustrativní případy, které pomohou čtenáři s praktickým použitím toho, co autoři koncepčně nastínili.

AUTOR: Juraj Nemec

VELIKOST SOUBORU: 7,24 MB

ISBN: 808611970X

NÁZEV SOUBORU: Management veřejné správy.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

MBA Management ve veřejné správě | Cambschool.cz

Veřejnou správou v tzv. organizačním (institucionálním) pojetí rozumíme soustavu subjektů a vykonavatelů veřejné správy a jejich strukturu, tedy specifický trvalý společenský jev.Organizace veřejné správy. funkční (materiální) pojetí - činnost, spravování veřejných záležitostí ve veřejném zájmu ; organizační (formální) pojetí - soustava, struktura ...

Právo a veřejná správa - Vysoké školy

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie právo a veřejná správa. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

EURO: Jak se vyrovnat s důsledky zavedení jednotné evropské měny.pdf

Michael Jackson: Obrazová encyklopedie.pdf

Prebudená láskou.pdf

Rozprávočky na dobrú noc (kolekcia).pdf

Mniši a já.pdf

Technologické pokroky v medicíně.pdf

Testy - testMONITOR - Matematika.pdf

Vaříme z divokých bylin.pdf

Za zdmi.pdf

Ročenka ELEKTRO 2009.pdf

Marcel a Felix.pdf

Španielčina - konverzácia.pdf

Paříž.pdf