Informačná spoločnosť

Informačná spoločnosť je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavol Rankov. Přečtěte si s námi knihu Informačná spoločnosť na newdawn.it

Newdawn.it Informačná spoločnosť Image
Informačná spoločnosť sa stala zaklínadlom, ktoré dnes používajú na označenie stupňa svojho rozvoja všetky vyspelé krajiny sveta. O informačnej spoločnosti hovoria politici, ekonómovia, pedagógovia aj filozofi (hoci tí "najprogresívnejší" už radšej používajú pojem znalostná spoločnosť). PhDr. Pavol Rankov, PhD. sa vo svojej knihe snaží ísť za zjednodušujúce stereotypy prevládajúce v publicistickom a masmediálnom spracovaní fenoménu informačnej spoločnosti. Hľadá širšie súvislosti a zmysel javov, ktoré so sebou komunikácia prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií prináša a poukazuje na reálne i možné problémy a uvažuje o perspektívach.

AUTOR: Pavol Rankov

VELIKOST SOUBORU: 10,45 MB

ISBN: 8089129919

NÁZEV SOUBORU: Informačná spoločnosť.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

Lesnícka informačná spoločnosť, a.s. - zisk, tržby ...

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť.

INFORMATIZÁCIA - Index page

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ a) pojmy: informa čná spolo čnos ť, IKT, informatika, b) aké klady a zápory priniesli do života spolo čnosti po číta če, c) ako môžu využi ť po číta če hendikepovaní ľudia, d) ako sa využívajú po číta če v administratíve, elektronickej kancelárii, vo

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Umíráme každý den.pdf

Nyxia.pdf

Marná lásky snaha / Love’s Labour’s Lost.pdf

Fyzika 9 Příručka učitele.pdf

Andělé.pdf

Pizzaro.pdf

Krásná zahrada po celý rok.pdf

Melpoména v okovech?.pdf

Udělej si svoji knihu, broučku.pdf

Plamen v srdci.pdf

Světem křížem krážem.pdf

Šógunova dcera.pdf

Cililing: Veľká kniha zábavy.pdf

Půlnoc.pdf