Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči

Hledáte knihu Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Vladimír Černý? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči Image
Intenzivní medicína vznikla z potřeby starat se o nemocné, u kterých sjou ohroženy základní životní funkce nebo došlo k jejich selhání. Logickým vyústěním těchto potřeb byla snaha koncentrovat zdravotnickou péči o kriticky nemocné do prostředí, jež je náležitě personálně a technicky vybaveno. Vývoj intenzivní medicíny akceleroval zejména během posledních 20 let, kdy jedním z dominantních hnacích mechanismů byl rozvoj technologií umožňujících podporu nebo náhradu orgánových funkcí. Ledviny, které se významnou měrou podílejí na regulaci homeostázy organismu, jsou jedním z nejčastěji (a často i nejdříve) postižených orgánů v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce. V naprosté většině je hlavním léčebným postupem dočasná podpora nebo náhrada renálních funkcí pomocí eliminačních technik do doby, kdy dojde k reparaci ledvinných funkcí v míře nezbytné k udržení homeostázy organismu. Jednoznačným trendem posledních let je náhrada klasických intermitentních dialyzačních technik tzv. kontinuálními (hemo)eliminačními technikami, kde o indikaci a způsobu provedení rozhoduje převážně lékař pracoviště intenzivní medicíny...

AUTOR: Vladimír Černý

VELIKOST SOUBORU: 9,90 MB

ISBN: 9788073451622

NÁZEV SOUBORU: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně ...

Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči ... S touto medicínsky závažnou situací je možno se setkávat zejména v podmínkách intenzivní pediatrické péče, a to bez ohledu na další subspecializace dětského lékařství jako je např. neonatologie, kardiologie, dětská chirurgie, ale i onkologie a ...

Gastroenterologie a hepatologie 2/2018 by Ambit Media, a.s ...

Domů » Akutní renální selhání a kontinuální eliminační metody v kostce. 29. Listopad 2019 ... I v intenzivní péči se můžeme setkat s rezistencí na diuretickou léčbu. Zde nám vyšší dávky furosemidu příliš nepomohou, je ale možné zkusit zkrátit intervaly mezi jednotlivými dávkami a případně albumin doplnit ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Základy anglické stylistiky.pdf

Slovensko-nemecký slovník medicíny.pdf

Zákon o Policajnom zbore.pdf

Slovensko - sprievodca.pdf

Každodenný život a bývanie v Bratislave.pdf

Příběhy se šťastným koncem: Vyplašený jezevec.pdf

Cesty a křižovatky.pdf

Temné vízie 2: Posadnutosť.pdf

Vreckový Občiansky súdny poriadok.pdf

Akta Golgata.pdf

Mé nepálské lásky.pdf

Pavučinové pančušky.pdf

Postřelený sok.pdf