Správní řád

Trávit čas knihou Správní řád! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Správní řád a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Správní řád Image
Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje tento komentář na poslední novely správního řádu, resp. na změny v dalších zákonech, na které se v textu komentáře odkazuje. Zohledňovány jsou v něm nejen nové zkušenosti s praktickým vedením správních řízení, ale například též nejnovější soudní judikatura, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, ale v řadě případů i soudů krajských. Ta vnesla nové světlo na řadu ustanovení správního řádu, ať jde o problematiku podjatosti, doručování, podkladů pro vydání rozhodnutí, opravných prostředků, zvláštních typů řízení, opatření obecné povahy apod. Současně komentář zohledňuje i další poznatky právní vědy a poukazuje na některé nově vydané publikace. Komentář je určen nejen úředním osobám, které provádí úkony podle správního řádu, ale rovněž všem, s kým je nebo může být vedeno správní řízení (popř. prováděn jiný úkon podle správního řádu) či studentům škol, které se věnují veřejné správě. Jsme přesvědčeni, že tento komentář může být přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a pomůže všem, kdo správní řád aplikují i těm, vůči nimž je aplikován.5. vydání

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 3,93 MB

ISBN: 9788074006074

NÁZEV SOUBORU: Správní řád.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky ...

Pokud chcete, aby správní orgán zahájil řízení z moci úřední (např. řízení o odstranění černé stavby), je možné podat podnět. V § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) je uvedeno, že správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.

PDF Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou ...

ÚVOD - dokument obsahuje základní informace k formě rozhodnutí zavedené správním řádem ( zákon. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) USNESENÍ - SŘ - přehled zanesený do tabulky . Č. 1 - určení místní příslušnosti; Č. 2 - postoupení pro nepříslušnost; Č. 3 - další postoupení

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Stala sa nám láska.pdf

Drak Znovuzrozený-2.pdf

Nové Ježiškove dobrodružstvá.pdf

Tao te ťing - O tajemství hlubším než hlubina sama.pdf

Testy pre 5. ročník ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry.pdf

Nápady pro korek.pdf

Obchodný zákonník - Zákon o obchodnom registri.pdf

Matka a tužka.pdf

Mrtvé dřevo plné života.pdf

Lili a Vili 3 - Mezipředmětový pracovní sešit.pdf

Krvavý erb.pdf

Autá.pdf

Mirákl.pdf

Novelizovaný Zákon o cenách 33/2008.pdf

Dotkni sa farieb: Žltá.pdf