Nová štatistická klasifikácia zamestnaní

Nová štatistická klasifikácia zamestnaní je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Nová štatistická klasifikácia zamestnaní na newdawn.it

Newdawn.it Nová štatistická klasifikácia zamestnaní Image
Štatistický úrad Slovenskej republiky schválil od 15.11.2010 vyhlášku č.407/2010 Z.z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní. Zároveň v § 3 zrušil opatrenie č. 16/2001 Z.Z. ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní. Nová klasifikácia síce vznikla aktualizáciou pôvodnej úpravy, no v porovnaní s opatrením má vyššiu právnu silu.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 3,43 MB

ISBN: 9788080578923

NÁZEV SOUBORU: Nová štatistická klasifikácia zamestnaní.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

PDF ˇˆ˙ˆ˝˛ˆ˝˚˜ ˜!˙˛˝˝˜ ˚˝˙ ˙#$˛ˆ%˙%& ˛˜˝˛˚'( )

Štatistická klasifikácia ekonomických činností (ďalej len „SK NACE Rev. 2") je určená na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Je jedným z nástrojov na prípravu rôznych štatistík - výstupy, vstupy do produkčného procesu,

384/2015 Z.z. - Vyhláška Štatistického úradu Sloven ...

Nová klasifikácia nahradila doterajšiu klasifikáciu, vydanú vyhláškou Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. Štatistické údaje podľa klasifikácie COFOG predstavujú rozdelenie výdavkov sektora verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jak potěšit zpovědníka.pdf

Tepelné dělení materiálu. Řezání plazmou.pdf

Věra Nováková.pdf

Stejnokroje třetí říše 1933 - 1945.pdf

Tudy cesta nevede.pdf

Největší tajemství Leopolda Bumbáce a Pohádka z Pekla pod Sudem.pdf

Nebezpečné vyhlídky.pdf

Smil z Lichtenburka.pdf

Šaty pro Aponi.pdf

Drůbež a králík.pdf

Pohádky pro malé neposluchy.pdf

Brána Irkally (s podpisom autora).pdf

Renální osteopatie.pdf

Naučme se abecedu.pdf