Energetická efektívnosť obnovy historických budov

Energetická efektívnosť obnovy historických budov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Smutný. Přečtěte si s námi knihu Energetická efektívnosť obnovy historických budov na newdawn.it

Newdawn.it Energetická efektívnosť obnovy historických budov Image
Kniha je spracovaná formou vedecko-odbornej monografie a dokumentuje komplexnú teoreticko-testovaciu analýzu metodických postupov pri obnove tradičných konštrukcií historických budov. Prezentuje najnovšie poznatky z teórie a tvorby konštrukcií pozemných stavieb získané pri riešení vedeckých výskumných projektov v priamej konfrontácii s výsledkami rozborov a meraní vykonanými na budovách v prevádzkových podmienkach.

AUTOR: Milan Smutný

VELIKOST SOUBORU: 3,35 MB

ISBN: 8096902482

NÁZEV SOUBORU: Energetická efektívnosť obnovy historických budov.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

PDF Obnova Budov Podľa Smernice 2012/27/Eú

Čo je energetická efektívnosť, energetická účinnosť a energetická hospodárnosť ... najmä Smernica EPaR 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a Smernica EPaR 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov. ... Miera obnovy vo výške 3 % sa vypočíta z celkovej podlahovej plochy budov s celkovou úžitkovou ...

Energetické hodnotenie budov podľa Európskych noriem - TZB ...

Ani srnka netuší… Ani srnka netuší… V poslednej dobe sa vo všetkých médiách enormne zvyšuje výskyt pojmov „energetická efektívnosť budov", „energetická náročnosť budov" a „energetická hospodárnosť budov". Pojmy náročnosť, hospodárnosť a efektívnosť sú z hľadiska bežného ľudského jazyka zameniteľné a nemajú žiaden významový rozdiel ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Poznávajme zvieratká.pdf

Létající koberec.pdf

Aranžujeme sušené květiny.pdf

Elektrotechnika II.pdf

Pan Cavendish, jestli se nemýlím.pdf

Oheň nad Srbskem.pdf

Ještě je co ztratit.pdf

Mudry a jejich léčivá síla.pdf

Litomyšl.pdf

Aktualizácia II/4.pdf