Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Trávit čas knihou Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok Image
Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká aktuálnosť problematiky z hľadiska európskeho kontextu medzinárodného finančného práva, ktoré si autori svojím výskumom vytýčili. Dvojjazyčné spracovanie problematiky.

AUTOR: Alena Pauličková

VELIKOST SOUBORU: 6,35 MB

ISBN: 9788089267347

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

4. Splatnosť, zánik a premlčanie pohľadávok

Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok. Alena Pauličková a kol. Vysoká škola Sládkovičovo , 2009

Správa pohľadávok - LogiCall

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Lehota určená podľa rokov končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej jej začiatok. Skutočnosťou určujúcou začiatok plynutia ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Spoušťové body a jejich odstraňování.pdf

Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře.pdf

Na tvojej zemi.pdf

Objavujeme svet! Futbal.pdf

Víno a vinařství.pdf

Trpaslíci.pdf

8000 zajímavostí.pdf

Žoldnéři.pdf

Sedm zákonů peněz.pdf

Osudné rozhodnutí.pdf

Čtyři elementy v profesním životě.pdf