Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Trávit čas knihou Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance Image
Kniha Michaila Bachtina Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance patří ke klasickým dílům historické literatury druhé poloviny 20. století. Po svém vydání v ruském originálu byla velmi záhy přeložena do všech světových jazyků a stala se modelovou studií o středověké a renesanční smíchové kultuře. Bachtin v ní prostřednictvím Rabelaisova románu Gargantua a Pontagruel objevil téma karnevalu, světa převráceného naruby, zábavy, narážek a veselosti, jež byly považovány díky asketickým přístupům středověkých mnichů za cizí kultuře 13.-17. století. Prostřednictvím mistrné analýzy jemného přediva tohoto myšlenkově bohatého románu se dostává na samu dřen lidové kultury, jež v jeho očích osciluje mezi světem literátů a nevzdělaných laiků.

AUTOR: Michail Michailovič Bachtin

VELIKOST SOUBORU: 2,93 MB

ISBN: 9788072037766

NÁZEV SOUBORU: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Kniha François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance byla napsána již ve třicátých letech 20. století, vydání se však dočkala až roku 1965 a od té doby se stala předmětem nesčetných diskusí a polemik, které se už samy stávají objektem vědeckého zkoumání.

Michail Michailovič Bachtin: Francois Rabelais a lidová ...

Kniha Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance z vydavateľstva Argo a mnoho iných kníh s kategórie História - ostatné nájdete na Najlacnejšie knihy online

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zoobles – Hádanky so samolepkami.pdf

Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace.pdf

S Bohom v Amerike.pdf

Mikrobióm a zdravie človeka.pdf

Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce.pdf

Ukradený poklad.pdf

100 nejkrásnějších divů moderního světa.pdf

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS.pdf

Ostře sledované vlaky.pdf

Posledních 31 dní.pdf

Mycelium: Jantarové oči.pdf

Řecký poklad.pdf

Ako funguje svet?.pdf