Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)

Trávit čas knihou Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl) Image
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín.Dejepis – Stretnutie s minulosťou je učebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na sedem častí: Stretnutie s novým predmetom, Z rodinného albumu do minulosti, Človek obklopený prírodou, Na začiatku bolo koleso, Na farbe pleti, jazyku a viere nezáleží, Umenie okolo nás a Na cestu do minulosti.Stretnutie s minulosťou je výkladovo-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov veku primeraným spôsobom do sveta histórie a dejepisu. Žiaci by mali aj jej prostredníctvom pochopiť ich dôležitosť. Autori sa snažili prebudiť záujem a rozvinúť pozitívny vzťah žiakov k histórii aj dejepisu. Dôraz nie je kladený na znalosť historicko-politických faktov, ale na rozvoj a vyjadrovanie predstáv o histórii, ktorá má oveľa širší rozmer.Učebnica využíva tematické vyučovanie, čím pripravuje žiakov na zvládnutie geneticko-chronologického a synchrónneho vyučovania svetových a slovenských dejín v 6. až 9. ročníku ZŠ. Svojím špecifickým charakterom umožňuje učiteľovi pri príprave na vyučovanie vychádzať z individuálnych predpokladov a požiadaviek žiakov a z ich rodinnej histórie.Učebnica je rozdelená na tematické dvojstrany predstavené krátkym úvodom. Párna strana obsahuje výkladové texty, ktoré sú napísané ako námety na ďalšiu diskusiu. Nepárna strana obsahuje pracovné aktivity v rubrikách O čom rozprávajú staré listiny, O čom rozpráva album pamiatok minulosti či O čom rozpráva mapa v dejepise. Na okrajoch strán sú umiestnené motivačné, vedomostné a pracovné rubriky: Skúste si spomenúť, Bude vás zaujímať, Úlohy pre vás, Malá galéria… (osobností, techniky, archeológie, platidiel), Do slovníčka, Z knižnice a Premýšľajme, diskutujme. Súčasťou učebnice sú tri opakovacie dvojstrany Čo sme sa naučili.Nositeľom učebného obsahu sú i bohato zastúpené ilustrácie, reprodukcie, grafy a mapy, ktoré rozčleňujú učebnicu do prehľadných celkov.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 10,68 MB

ISBN: 8071582530

NÁZEV SOUBORU: Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl ...

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti je učebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na štyri časti: Pamäť okolo nás, Do minulosti, Človek a priestor, Človek a komunikácia. Pátrame po minulosti je výkladovo-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov veku primeraným spôsobom do sveta histórie a dejepisu.

Dejepis pre 8. ročník základných škôl - Daniel Gurňák od ...

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti je učebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na štyri časti: Pamäť okolo nás, Do minulosti, Človek a priestor, Človek a komunikácia. Pátrame po minulosti je výkladovo-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov vekuprimeraným spôsobom do sveta histórie a dejepisu. Žiaci by...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hurvínek a Mánička na neznámé planetě.pdf

Spoznávame... zvieratá (kolekcia).pdf

Mnich, který zmizel.pdf

Dublin.pdf

Bylinky na okně, na balkoně a na zahradě.pdf

Štrbské Pleso a Štrba na starých pohľadniciach.pdf

Dítě sněžných plání.pdf

Prekladateľské minimum.pdf

Ginny Napořád.pdf

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe.pdf

Prachový mužíček.pdf

Retro ČS + stylová síťovka.pdf