Egypťané - Poklady starobylých civilizací

Hledáte knihu Egypťané - Poklady starobylých civilizací? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Giorgio Ferrero? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Egypťané - Poklady starobylých civilizací Image
Tento svazek série Poklady starobylých civilizací je zasvěcen historickému a uměleckému odkazu starověkého Egypta. Prostřednictvím chronologicky uspořádaného textu, který se opírá o nejnovější poznatky z archeologických výzkumů, jsou v něm osvětlovány hlavní historické události, kulturní a společenské procesy a náboženská přesvědčení, která ovlivňovala vývoj a rozkvět tisícileté egyptské civilizace. Kniha začíná rozborem neolitických kultur, které se objevily na březích Nilu a pokračuje předdynastickým obdobím, v němž byly položeny základy egyptského státu. Po sjednocení Horního a Dolního Egypta začali faraoni oslavovat svůj život a vládu stavbami, které měly přetrvat věky. Nejpůsobivějšími z nich jsou patrně pyramidové hrobky Staré říše, jejichž architektonický vývoj lze sledovat od první stupňovité pyramidy Džoserovy k fascinujícím pyramidám v Gíze a dále k nekropolím v Abúsíru a Sakkáře. Již z doby Staré říše se kromě panovnických pyramid dochovaly rovněž pozoruhodné sochy a soukromé hrobky, v jejichž stylu a zpracování pak došlo k novému vývoji během První přechodné doby a Střední říše. Velký prostor je věnován faraonům Nové říše, jejichž úspěšná vojenská tažení učinila z Egypta jednu z nejvýznamnějších mocností Blízkého východu. Poslední část publikace se pak zabývá úpadkem egyptské moci a dobou, kdy Egypt ovládli Řekové a po nich Římané, tedy obdobím, kdy faraonská civilizace přišla do styku s helénistickou a římskou kulturou a v jistých ohledech s nimi splynula. Srozumitelný výklad je doplněn množstvím fascinujících fotografií, díky nimž může čtenář obdivovat dochované egyptské památky v celé jejich velkolepé kráse.

AUTOR: Giorgio Ferrero

VELIKOST SOUBORU: 9,34 MB

ISBN: 9788024219110

NÁZEV SOUBORU: Egypťané - Poklady starobylých civilizací.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Kniha Egypťané - poklady starobylých civilizací - Trh knih ...

Obsah: Egypťané - Poklady starobylých civilizací Tento svazek série Poklady starobylých civilizací je zasvěcen historickému a uměleckému odkazu starověkého Egypta. Prostřednictvím chronologicky uspořádaného textu, který se opírá o nejnovější poznatky z archeologických výzkumů, jsou v něm osvětlovány hlavní ...

Egypťané - Poklady starobylých civilizací - Giorgio ...

Obsah: Egypťané - Poklady starobylých civilizací Tento svazek série Poklady starobylých civilizací je zasvěcen historickému a uměleckému odkazu starověkého Egypta. Prostřednictvím chronologicky uspořádaného textu, který se opírá o nejnovější poznatky z archeologických výzkumů, jsou v něm osvětlovány hlavní ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Veterinární léčiva pro posluchače farmacie.pdf

Evropa ve válce 1939-45.pdf

Matematika pro 4. ročník.pdf

Nahé srdce / abych tichostí sršel.pdf

V lese.pdf

Laskonky.pdf

Nemôžem ti povedať viac.pdf

Čtyřlístek.pdf

Od šestky do devítky.pdf

Kontrola léčiv I..pdf

Čínské horoskopy.pdf

Stavby - Obrázkový slovník.pdf