Verejné financie

Hledáte knihu Verejné financie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Rudolf Sivák? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Verejné financie Image
Prebiehajúca reforma verejných financií, reforma verejnej správy a požiadavky vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinášajú v oblasti fiškálneho systému množstvo zmien, ktoré sa priebežne realizujú vo verejných rozpočtoch a v rozpočtovej politike. Zámerom autorov je nielen rozšíriť ponuku odbornej literatúry o knižnú publikáciu zaoberajúcu sa touto oblasťou ekonómie, ale aj, a najmä, poskytnúť čitateľom komplexné poznatky z oblasti verejných financií.Vysokoškolská učebnica sa zaoberá problematikou finančnej vedy, verejných financií, fiškálnej politiky a ich vzájomnými väzbami, funkciami verejných financií, teóriou verejnej voľby, systémovými aspektmi verejných financií z hľadiska ich inštitucionálneho a kompetenčného usporiadania, ako aj z hľadiska vzájomných finančných väzieb medzi jednotlivými úrovňami ich riadenia, charakteristikou, štruktúrou a vzťahmi verejných príjmov a verejných výdavkov, rovnováhou, resp. nerovnováhou verejných financií a verejného dlhu a makroeko-nomickými súvislosťami verejných financií.Vo vysokoškolskej učebnici zohľadnili autori najznámejšie teórie a prezentovali alternatívne možnosti a prístupy v chápaní "moderných" verejných financií.

AUTOR: Rudolf Sivák

VELIKOST SOUBORU: 10,17 MB

ISBN: 8080780944

NÁZEV SOUBORU: Verejné financie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Rozpočet verejnej správy | Ministerstvo financií ...

Kniha: Verejné financie (Rudolf Sivák a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Kniha: Verejné financie (Jozef Medveď) | Martinus

Verejné financie: predstavujú sústavu špecifických finančných vzťahov a operácií, ktoré prebiehajú v ekonomickom systéme. Vzťahy a operácie prebiehajú medzi: jednotlivými vládnymi úrovňami navzájom, verejnou vládou a s ostatnými subjektmi v ekonomike. Tieto vzťahy a operácie sú založené na princípoch obligatórnosti ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Antistresový zápisník.pdf

Svorní gambusíni a jiné příběhy.pdf

Medovníkový domček - Leporelo.pdf

Deník rudolfinského dvořana.pdf

Sofie První: Kníha puzzle.pdf

Úspešné komunikačné stratégie.pdf

Brazilské džúdžucu.pdf

Smrt sklízí na Krymu.pdf

Bitva u Zborova.pdf

Sobě ke cti, umění ke slávě.pdf

Relaxační omalovánky: Zentangly.pdf

Souhrn fyziky pro ZŠ A4.pdf

Poľovačka s lukom, lovecká lukostreľba.pdf

Vastu - Indické Feng Shui.pdf

(e)pigramy.pdf

Sny o vůni citronů.pdf

Sešity.pdf

Nic vám netajím.pdf

Pomník pro Rožnov (Holomíček).pdf