Karcinom pankreatu

Karcinom pankreatu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Zavoral et al.. Přečtěte si s námi knihu Karcinom pankreatu na newdawn.it

Newdawn.it Karcinom pankreatu Image
Karcinom pankreatu představuje pro svoji narůstající incidenci a neklesající mortalitu významný medicínský problém ve všech vyspělých zemích. Jde o onemocnění současnými prostředky diagnostikovatelné často až v pokročilém stadiu, kdy je naděje na kurativní resekci prakticky nulová. U karcinomu pankreatu bohužel platí, že ani časná stadia onemocnění nemají přes radikální chirurgický výkon dobrou prognózu, tak jak bychom u karcinomů zažívacího ústrojí mohli očekávat.Přes všechny pokroky v diagnostice i léčbě zůstává karcinom pankreatu jedním z nejzávažnějších nádorových onemocnění s vysokou mortalitou. Věřím, že předkládaná monografie pomůže lékařské veřejnosti tuto chorobu racionálně diagnostikovat a léčit a že přispěje ke zlepšení prognózy všech nemocných, kteří byli rakovinou pankreatu postiženi.Multioborová koncepce této monografie, která byla vynucena závratně narůstajícím množstvím teoretických i klinických poznatků o karcinomu pankreatu, mne přiměla k oslovení početného autorského kolektivu, s jehož pomocí mohu odborné veřejnosti předložit knihu detailně odrážející současné názory na etiologii, patogenezi, diagnostiku a léčbu tohoto závažného onemocnění.

AUTOR: Miroslav Zavoral et al.

VELIKOST SOUBORU: 8,10 MB

ISBN: 8072623486

NÁZEV SOUBORU: Karcinom pankreatu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

Rakovina slinivky břišní - Wikipedie

Bohužel byl zjištěn karcinom kaudy pankreatu s metastázemi založenými na játrech. Tahle zpráva byla pro všechny zdrcující. Věk 67 let, nidky nekouřila, nepila. Celý život sportovala a dodržovala zdravou životosprávu. Její tatínek zemřel na rakovinu střev, takže nejspíše dědičná predispozice.

Rakovina slinivky břišní - C25 a její příznaky

cukrovka - Karcinom pankreatu je častější u lidí, kteří mají cukrovku. mužské pohlaví - Karcinom pankreatu je diagnostikován častěji u mužů než u žen. dědičnost - Risiko vzniku karcinomu pankreatu je třikrát vyšší u člověka, jehož matka, otec, sestra nebo bratr měly toto onemocnění. Také karcinom tlustého ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II..pdf

Velká kniha o velkých dinosaurech a také a některých malých....pdf

Bozk.pdf

Mapka literatúry SŠ 2.pdf

Přijímací pohovor v angličtině.pdf

Veľký babičkin snár.pdf

Novelizovaný Zákon o sociálnych službách.pdf

Vařím s láskou: pečivo, moučníky, cukroví.pdf

Třetí světová válka.pdf

100 najkrajších miest na svete.pdf

Slávia Praha.pdf

Dřevo.pdf

Domácí procvičování: Český jazyk.pdf

Encyklopedie tajných služeb ve 20. století.pdf

Vábivé horizonty.pdf

Airnet.pdf

Marketing a PR pro ženy.pdf

Poslední alchymista.pdf