Vlastnictví bytů – kondominium

Trávit čas knihou Vlastnictví bytů – kondominium! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Vlastnictví bytů – kondominium a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Vlastnictví bytů – kondominium Image
Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem.Bytový fond České republiky čítá dle Sčítání lidu, domů a bytů (2011) téměř 4,8 milionu bytů. Z toho se téměř dva miliony bytů nachází ve formě tzv. jednotek, vymezených dle zrušeného bytového zákona, resp. účinného občanského zákoníku. Už sama skutečnost, že byty v podobě jednotek tvoří 42 % všech bytů v České republice, vytváří z problematiky vlastnictví bytů zásadní (nejen) právní téma.Publikace odpovídá na otázky vývoje vlastnictví bytů, definuje pojem kondominium, shrnuje vztah vlastnictví bytů a superficiální zásady. Autor se věnuje i dvojkolejnosti jednotek, která vzešla z chtěné absence transformačního ustanovení nového občanského zákoníku, jakož i problematice vzniku bytového spoluvlastnictví v rámci práva stavby. Práce představuje vhled i do zahraničních právních řádů upravujících vlastnictví bytů (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Francie, ale i země mimoevropské). Jako jediná recentní publikace na českém trhu se dotýká také privatizaci bytového fondu. Pozornost je věnována i přechodným ustanovením zákoníku.Vlastnictví bytů představuje celospolečenské téma, které je markantně ovlivňováno i mimoprávními aspekty. Proto se autor věnuje i jejich analýze a zodpovězení míry jejich ingerence na výslednou podobu právní úpravy. Předkládaná publikace sice není komentářem k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku či zrušeného zákona o vlastnictví bytů, ale její komparativní rámec může zaujmout všechny, kteří se věnují právu nemovitostí.

AUTOR: Pavel Petr

VELIKOST SOUBORU: 1,54 MB

ISBN: 9788074006654

NÁZEV SOUBORU: Vlastnictví bytů – kondominium.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Kniha Vlastnictví bytů - kondominium | Moja-Kniha.sk

Vlastnictví bytů - kondominium Pert Pavel. Dostupnost. skladem

Vlastnictví bytů - kondominium - Pavel Petr, 2017 ...

Už sama skutečnost, že byty v podobě jednotek tvoří 42 % všech bytů v České republice, vytváří z problematiky vlastnictví bytů zásadní (nejen) právní téma. Publikace odpovídá na otázky vývoje vlastnictví bytů, definuje pojem kondominium, shrnuje vztah vlastnictví bytů a superficiální zásady.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Korsika.pdf

Omnibus: Vražda předem ohlášená, Příliš tiché hodiny, Všichni do jednoho.pdf

Veľká farebná kuchárka - Oddelená strava.pdf

Polibek stínů.pdf

Slová viery, nádeje a lásky.pdf

Vybarvovací atlas světa.pdf

Americký problém.pdf

Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce.pdf

Albert Škarvan: Denníky 1896 – 1926.pdf

Tajemství špionů.pdf

Český jazyk 7 (III. díl).pdf