Klinická dermatovenerologie

Klinická dermatovenerologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Hercogová. Přečtěte si s námi knihu Klinická dermatovenerologie na newdawn.it

Newdawn.it Klinická dermatovenerologie Image
Klinická dermatovenerologie (Jana Hercogová et al.) představuje oborovou česko-slovenskou učebnici bezprecedentního rozsahu. „Možná by se mohlo zdát, že vydávat knihu v češtině a slovenštině v době, kdy si lze pořídit jakoukoli mezinárodní učebnici, je přežitkem. Mladí kolegové, rezidenti, mne ale přesvědčili, že k atestaci potřebují znát terminologii v českém jazyce. Navíc v našich zemích začíná pracovat stále více cizinců,“ říká k vydání knihy její editorka Jana Hercogová.Cílem autorského kolektivu bylo podle ní vytvořit základní učebnici, která bude pokrývat celou šíři oboru dermatovenerologie a bude srovnatelná se zahraničními publikacemi co do obsahu i formy. Obsah knihy vychází z velkých mezinárodních učebnic, vzorem byla zejména Fitzpatrick’s dermatology in general medicine.„Snažili jsme se nevynechat žádné aktuální téma, proto jsou zahrnuty poznatky jak ze základního výzkumu, tak podrobná klinická data, včetně v učebnicích dosud nepublikovaných témat (genetika, imunologie, molekulární diagnostika, dermatózy u vybraných skupin pacientů, transplantace, kůže a terorismus, dermatoskopie, trichoskopie, historie dermatovenerologie),“ dodává editorka Jana Hercogová.

AUTOR: Jana Hercogová

VELIKOST SOUBORU: 4,59 MB

ISBN: 9788020455499

NÁZEV SOUBORU: Klinická dermatovenerologie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na ...

Dermatovenerologická klinika UNM poskytuje komplexnú, liečebnú a preventívnu starostlivosť chorým všetkých vekových skupín s kožnými, pohlavnými a kožnými nádorovými chorobami. Súčasťou činnosti je rozvíjanie vedecko-výskumnej činnosti a uvádzanie najnovších poznatkov do dermatovenerologickej klinickej praxe.

Odborné ambulance - Dermatovenerologická klinika ...

Klinická dermatovenerologie (Jana Hercogová et al.) představuje oborovou česko-slovenskou učebnici bezprecedentního rozsahu. „Možná by se mohlo zdát, že vydávat knihu v češtině a slovenštině v době, kdy si lze pořídit jakoukoli mezinárodní učebnici, je přežitkem.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Listy krutokrásce.pdf

Slib.pdf

Ilustrované slabiky.pdf

Beckett: filosofie a literatura.pdf

Smrť vás uzdraví / Nemocnica na Cajle.pdf

Čokoláda.pdf

Tajemství šumavského podzemí.pdf

Večerní chlad rána.pdf

Letohrádky, libosady a výletní místa 1: Levý břeh Vltavy.pdf

Rafinované šperky z korálků.pdf

Lanďák.pdf

Fantasy & Science Fiction 2/2008.pdf