Dane, účtovníctvo 12/2013

Dane, účtovníctvo 12/2013 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane, účtovníctvo 12/2013 na newdawn.it

Newdawn.it Dane, účtovníctvo 12/2013 Image
Obsahom publikácie sú nasledovné témy: - Inventarizácia majetku a záväzkov- Účtovná závierka- Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 5,26 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo 12/2013.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Účtovníctvo - PFS

Účtovná závierka k 31. 12. 2013 v podvojnom účtovníctve. Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je zo zákona o účtovníctve povinná zostaviť účtovnú závierku. Príspevok vysvetľuje postupy a činnosti, ktoré sa musia vykonať pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013.

Jednoduché účtovníctvo - web.text.serverTitle

Výška sadzby dane závisí aj od výšky základu dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013, ktorej odhadovanú výšku vo vašom zadaní neuvádzate. Ak základ dane za rok 2013 nepresiahne sumu 34 401,74 eura, tento sa zdaňuje sadzbou 19 %. Iba časť základu dane nad túto hranicu sa zdaňuje sadzbou 25 %.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kierkegaard.pdf

Vůle k tvorbě.pdf

Máša a Medvěd: Kniha puzzle.pdf

Kam se poděl můj Sýr? Pro mladé.pdf

Cesta mimořádné ženy.pdf

Škaredí + Krásni (kolekcia dvoch titulov).pdf

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty V..pdf

20 duet pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu.pdf

S Pivrncem po stopách úchylů.pdf

Tajemství Chrámové hory.pdf

New York.pdf

Čierny humor v bielom plášti 2.pdf

Poslouchám... Malá domácí zvířata.pdf

Spod pokrievky.pdf

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017.pdf

Bjornson a Slovensko.pdf

Český jazyk pro střední školy I.-IV. ročník.pdf

Dvojí kousnutí.pdf

Kameňáky aneb další Špalíček plný legrace.pdf