Gramatika současné polštiny

Gramatika současné polštiny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Gramatika současné polštiny na newdawn.it

Newdawn.it Gramatika současné polštiny Image
Nový, aktuální a zcela původní přehled polské gramatiky. Cílem příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější informace o současné polské gramatice,a to bez přemírylingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Jednotlivé gramatické jevy přibližuje prostřednictvím jednoduchých pouček či pravidel a příkladů. Naším záměrem nebylo podat zcela vyčerpávající a teoreticky dokonalý popis gramatiky, ale pomoci běžnému uživateli osvojit si co nejsnadněji v praxi skutečně užívané gramatické jevy. Každá kapitola obsahuje vedle stručného a jasného popisu určité mluvnické kategorie také množství praktických příkladů z běžně používaného jazyka. Jejich český překlad pomůže uživatelům zafixovat si gramatický jev, aniž by se museli učit nazpaměť teoretická pravidla a až poté se je snažili aplikovat na konkrétní slovní zásobu. Výklad a praktické ukázky jsou opatřeny množstvím poznámek upozorňujících na výjimky, zajímavosti, stylistické zařazení jednotlivých jevů, odkazy na související kapitoly atd.Zvláštní pozornost byla věnována příbuznosti polštiny a češtiny, která může usnadnit (nebo v některých případech i ztížit) proces osvojování si jazyka. Jednotlivé jevy jsou proto porovnávány se situací v češtině a jedna z kapitol je věnována i tzv. zrádným slovům. Při vytváření této příručky jsme respektovali tradici polské jazykovědy, která je v mnoha ohledech odlišná od české tradice. Tento přístup s sebou nese úskalí v podobě odlišné terminologie, čtenář proto najde u klíčových pojmů i jejich polský ekvivalent. Na konci publikace naleznete také podrobný abecední rejstřík používaných pojmů, který vám urychlí vyhledávání jednotlivých termínů. Gramatika současné polštiny je určena především těm, kdo se jazyk učí, od začátečníků až po pokročilé studenty, kteří zde jistě najdou nejednu zajímavost týkající se polského jazyka. Věříme, že vám bude přehled polské gramatiky dobrým pomocníkem jak ve škole, nebo při samostudiu, tak třeba jen při osvěžování dříve získaných vědomostí.Obsah:Popis aktuálních gramatických jevůJasné a stručné výkladyMnožství praktických příkladůPoznámky, výjimky, zajímavosti, zrádná slovaKřížové odkazyPodrobný rejstřík

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 6,53 MB

ISBN: 9788075082244

NÁZEV SOUBORU: Gramatika současné polštiny.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Gramatika současné polštiny / Nejlevnější knihy

Zcela nová autorská gramatika současné polštiny. Pravidla mluvnice přibližuje přehledně, na základě jednoduše formulovaných pravidel a tabulek s řadou příkladů. Důraz je kladen na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší nebo se v nich často chybuje. Věříme, že bude praktickou pomůckou pro studenty polštiny i pro ...

Kniha: Gramatika současné polštiny (Lingea) | Martinus

Zcela nová autorská gramatika současné polštiny. Pravidla mluvnice přibližuje přehledně, na základě jednoduše formulovaných pravidel a tabulek s řadou příkladů. Důraz je kladen na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší nebo se v nich často chybuje.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.pdf

Divokým Kurdistanom.pdf

Jak motivovat lidi.pdf

Nebezpečné známosti.pdf

Za čarovnými okienkami.pdf

Sousedské spory a paragrafy + CD ROM.pdf

Milevský letopis.pdf

Posilování od A do Z.pdf

Královna noci.pdf

Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského Východu.pdf

101 kultovních filmů, které musíte vidět než umřete.pdf

Jedlé bylinky a plody.pdf

Francúzska suita.pdf