Vnímání těla

Trávit čas knihou Vnímání těla! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Vnímání těla a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Vnímání těla Image
Dítě roste, vyrůstá vedle dospělého, jenž mu ukazuje cestu. A právě dospělým – rodičům, vychovatelům, učitelům a také terapeutům, kteří vedou naše děti a ukazují jim směr – vidění sebe a světa, bychom rádi představili naši knihu zaměřenou na oblast vnímání těla. V dnešní době spatřujeme u dětí velký problém ve vnímání svého těla a jeho propojení s duší, uvědomění si sebe a své existence. Přitom právě dětem bychom měli umožňovat setkání s vlastním já – s tím, kdo jsem a jak můžu zacházet se svým tělem. Jak vnímá sebe a svět rodič, tak bude pravděpodobně nahlížet na sebe a svět i dítě.V knize naleznete originální techniky, které propojují prvky arteterapie, muzikoterapie, pohybové a taneční terapie a také psychomotoriky. Cílem knihy je rozvíjet u dětí kognitivní procesy – vnímání, cítění, pozornost, představivost, fantazii, paměť, myšlení, kreativitu a intuici. Jak žít a prožívat kreativitu, jak využít široký svět fantazie, vnitřní radost a lásku, která se předává a proměňuje v pohodu a spokojenost.

AUTOR: Eliška Horáková

VELIKOST SOUBORU: 9,89 MB

ISBN: 9788075000842

NÁZEV SOUBORU: Vnímání těla.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Smyslová soustava - Wikipedie

Vnímání je aktivní děj, který je námi vyvolaný a uplatňují se při něm naše schopnosti, dovednosti (ve smyslu vyhodnocování, zkušeností, soustředění, myšlenkových procesů) → kombinace mnoha faktorů (smyslové vjemy, zkušenosti v kognitivní oblasti); Poruchy vnímání se mohou vyskytovat na několika etážích: Poškození smyslového orgánu

Poruchy vnímání - Wikisofia

Na stimulaci malíčku nereagují velmi dobře jenom srdce a trávení, energetické blokády se zbavuje také celá oblast energetického toku meridiánů a sice ruka, paže, ramena a krk. Totéž platí i pro všechny ostatní meridiány: jednotlivé části těla dostávají životní sílu do těch míst, kudy vedou světelné dráhy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Neymar: Můj příběh (Hovory s mým otcem).pdf

Päť kráľovstiev 3: Tvory Chmúrneho lesa.pdf

Lovíme sumce.pdf

Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh.pdf

Súboj sŕdc.pdf

Jej výsosť Sofia.pdf

Mrtvý osel a gilotinovaná žena.pdf

Pitná kúra.pdf

ešte5minút.pdf

Padlé mučednice.pdf

Nové pravidlá marketingu a PR.pdf

Němčina - praktický jazykový průvodce.pdf