Rekordy Slovenska

Trávit čas knihou Rekordy Slovenska! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Rekordy Slovenska a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Rekordy Slovenska Image
Nová veľká obrazovo-faktografická kniha je „mladšou slovenskou sestrou“ Guinessovej knihy rekordov. Okrem lokalít zapísaných do Zoznamu UNESCO sme do knihy Rekordy Slovenska zaradili množstvo prírodných a kultúrnych zaujímavosti, ktoré najvýraznejšie charakterizujú rozmanitosť slovenskej prírody a kultúry a jej hlavné lokálne, regionálne, európske či svetové rekordy. Keďže v rôznorodej prírodnej krajine sa veľmi dávno usídlil človek a postupne ju zmenil na svoj obraz, najväčšia kapitola v knihe Rekordy Slovenska je venovaná práve jemu. Začína sa históriou a pokračuje osobnosťami, ktoré vzišli zo slovenského národa a svojimi myšlienkami obohatili nielen našu spoločnosť, ale aj celý svet. Pýchou Slovenska sú kultúrmo-historické pamiatky – aj z nich sa viaceré ocitli v Zozname UNESCO v spoločnosti antických stavieb či stredovekých katedrál. Sídla, v ktorých stoja, v minulosti patrili k najvýznamnejším centrám kultúry a vzdelanosti aj z európskeho pohľadu. Mnohé z nich dodnes skrývajú viaceré skvosty a pozoruhodnosti. Mimoriadnymi zaujímavosťami oplýva aj slovenský vidiek. Mnohotvárnosť ľudovej architektúry, umenia, tradícií a obyčají možno obdivovať nielen vo viacerých múzeách ľudovej kultúry a na folklórnych slávnostiach, ale aj in situ, teda na pôvodných miestach. Ďalšie časti knihy Rekordy Slovenska sú venované myšlienkam a snahám človeka v technickej oblasti, kultúre a športu a posledná časť je venovaná slovenským kuriozitám a raritám.Kniha Rekordy Slovenska predstavuje Slovensko ako krajinu množstva rarít a zaujímavostí sústredených na pomerne malom priestore. Ponúka možnosť zoznámiť sa s nimi a nájsť jeho unikáty, pozoruhodnosti a rekordné javy.

AUTOR: Kliment Ondrejka

VELIKOST SOUBORU: 5,66 MB

ISBN: 9788089226962

NÁZEV SOUBORU: Rekordy Slovenska.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

Kniha: Rekordy Slovenska (Kliment Ondrejka) | Martinus

Väčšinu územia Slovenska zaberajú Západné Karpaty, pásmové pohorie s výraznou príkrovovou stavbou, ktoré je súčasťou alpsko-himalájskej sústavy. Vonkajšie Západné Karpaty (ležiace na vonkajšej - severnej strane Karpatského oblúka) boli vrásnené na konci paleogénu a v neogéne, sú tvorené hlavne flyšovým pásmom. ...

Najšialenejšie Guinnesove rekordy | Nový Čas

Nová veľká obrazovo-faktografická kniha Rekordy Slovenska je „mladšou slovenskou sestrou" Guinessovej knihy rekordov. Okrem lokalít zapísaných do Zoznamu UNESCO sme do knihy Rekordy Slovenska zaradili množstvo prírodných a kultúrnych rekordov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Malá červená kniha o behaní.pdf

Letem českým muzikantským světem.pdf

Nemovitosti, byty a nebytové prostory.pdf

Domáci lekár pre ženy.pdf

História organizovaného zločinu.pdf

Kintsugi pro šťastný život.pdf

Křížovky.pdf

Brúsime si jazýčky.pdf

Veselé diktáty a doplňovačky (4. ročník).pdf

Konkurzní řízení v praxi - z pohledu věřitele i úpadce.pdf

Numerologie pro každý den.pdf

Fixed 1: Závislá na tobě.pdf

Káva s Bachom, čaj so Chopinom.pdf

Objevy pod vrstvami času.pdf

Architekt ledových snů.pdf

Někdy vyhraješ, jindy se poučíš.pdf